doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Papildomi parduotuvės rekonstrukcijos darbai

Klausimai:

  1. Ar UAB „Pxx“ rangovui UAB „Hxx“ iki 2011-11-10 (imtinai) perduotoje projektinėje dokumentacijoje egzistavo nauji darbai arba anksčiau numatytų darbų nauji atlikimo būdai lyginant su UAB „Hxx“ iki 2011-10-07 (imtinai) perduota projektine dokumentacija, dėl kurių UAB „Hxx“ nebūtų galėjęs įvykdyti 2011-10-06 sudarytos statybos rangos sutarties joje numatytais terminais?
  2. Jei taip, ar 2011-11-10 perduotoje projektinėje dokumentacijoje nurodytų naujų (papildomų) darbų atlikimas arba jau anksčiau numatytų darbų naujas atlikimo būdas galėjo sąlygoti rangos sutartimi sulygtų terminų pažeidimą? Jei taip, koks papildomas terminas nurodytam darbų naujam atlikimo būdui ar naujiems darbams atlikti buvo reikalingas?
  3. Jei tarp UAB „Pxx“ rangovui UAB „Hxx“ iki 2011-10-07 (imtinai) perduotos projektinės dokumentacijos ir iki 2011-11-10 (imtinai) perduotos projektinės dokumentacijos egzistavo nauji darbai arba anksčiau numatytų darbų nauji atlikimo būdai, tai kokia buvo šių papildomų darbų kaina 2011 m. spalio mėnesį ir 2011 m. lapkričio mėnesį vidutinėmis rinkos kainomis?
  4. Remiantis rangovo sutartimi tarp UAB „Hxx“ ir UAB „Pxx“ bei kitais byloje esančiais dokumentais, nustatyti, ar UAB „Hxx“ vėlavo, ir jei taip, tai kiek kalendorinių dienų ir dėl kokių priežasčių, atlikti statybos darbus objekte, esančiame Rxx g. 41, Vilniuje?
  5. Atlikus objekto apžiūrą nustatyti, ar yra atlikti, ir jei taip, – tai kokie darbai, kurie nėra nurodyti lokalinėse sąmatose ir atliktų darbų priėmimo aktuose?
  6. Kokie iš UAB „Hxx“ nustatytų papildomų darbų lokalinėje sąmatoje S01p buvo atlikti kito rangovo ir kokiomis kainomis?