doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Alytaus rajono apylinkės teismas

Ojektas: Degalinė

Klausimai:

  1. Ar UAB „AX“ atlikti automobilių aptarnavimo centro su degaline KX g. 7x, Alytuje, statybos-montavimo darbai pagal 2006 07 27 statybos rangos sutartį Nr. 3/2006 yra kokybiški, jeigu dalis atliktų darbų yra nekokybiški, tai kokie tai darbai ir kokia jų vertė?
  2. Kiek kainuotų nekokybiškai atliktų objekto statybos-montavimo darbų perdarymas bei broko ištaisymas?
  3. Ar visi ieškovės UAB „AX“ automobilių aptarnavimo centro su degaline KX g. 7X, Alytuje, statybos-montavimo darbai pagal 2006 07 27 statybos rangos sutartį Nr. 3/2006 yra atlikti pagal patvirtintą projektą, jeigu dalis projekte numatytų darbų nėra atlikta, tai kokie tai darbai ir kokia jų kaina?
  4. Ar darbai nesilaikant projekto turi įtakos objekto funkcionalumui?
  5. Ar teismui pateiktos V. X firmos „TX“ lokalinėse sąmatose yra teisingai nurodyti neatliktų darbų ir broko kiekiai, įkainiai ir koeficientai?
  6. Kokie darbai pagal teismui pateiktą V. X firmos „TX“ nekokybiškų darbų ištaisymo sąmatą jau yra atlikti?
  7. Ar atliekant automobilių aptarnavimo centro su degaline KX g. 7X, Alytuje, statybos-montavimo darbus pagal 2006 07 27 statybos rangos sutartį Nr. 3/2006, UAB „AX“ naudojo visas medžiagas nurodytas objekto projekte ar panaudojo kitas ne projekte numatytas medžiagas. Jeigu dalis medžiagų buvo pakeista kitomis, tai koks yra kainų skirtumas tarp projekte nurodytų medžiagų bei pakeistų medžiagų?