doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio miesto apylinkės teismas

Ojektas: Dvaro sodybos statinių rekonstrukcija

Klausimai:

 1. Kiek faktiškai yra atlikta restauruojamo ir naujo mūro darbų ledainėje (xxxx) – kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)?
 2. Kiek lokalinėje sąmatoje, sudarant sutartį buvo numatyta atlikti restauruojamo ir naujo mūro darbų ledainėje (xxxx) – kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)? Ar lokalinėje sąmatoje buvo numatyti naujo mūro darbai?
 3. Kiek faktiškai yra atlikta restauruojamo ir naujo mūro tinko darbų ledainėje (xxxx) – kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)?
 4. Kiek lokalinėje sąmatoje, sudarant sutartį buvo numatyta atlikti restauruojamo ir naujo mūro tinko darbų ledainėje (xxxx), kumetyne (xxxx) ir kiaulidėje (xxxx)? Ar lokalinėje sąmatoje buvo numatyti naujo mūro tinko darbai?
 5. Kokia yra vidutinė naujo mūro darbų ir naujo mūro tinko darbų kaina (nurodant detalų kainos paskaičiavimą) 2012 metų liepos-rugsėjo mėnesiais?
 6. Kokia yra vidutinė angokraščių naujo tinko darbų kaina (nurodant detalų kainos paskaičiavimą) 2012 metų liepos-rugsėjo mėnesiais?
 7. Kiek faktiškai yra atlikta angokraščių naujo tinko ir restauruojamo tinko darbų ledainėje (xxxx), kumetyne (xxxx)?
 8. Ar ieškovas atliko statybos darbus laikantis projektinių ir statybos reglamentuose, kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų? Kokie yra padaryti pažeidimai? Kokie yra darbų trūkumai?
 9. Kokia yra atliktų darbų trūkumų šalinimo kaina, pasirenkant patį ekonomiškiausią būdą?
 10. Ar šiuo metu yra galimybė atlikti paminėtuose statiniuose mūro restauravimą ir mūro tinko restauravimą?
 11. Ar atlikti ledainės rūsio grindų tvarkymo darbai?
 12. Ar ieškovas laikydamasis norminių reikalavimų sustabdė (nutraukė) statybos darbus ir ar tinkamai atliko statybos konservavimo darbus? Kokios yra pasekmės?
 13. Ar kiaulidėje yra tinkamai, laikantis projekto reikalavimų įrengtos grindys? Ar galėjo būti atlikti grindų įrengimo darbai prieš tai nenuplaniravus žemės paviršiaus prieš kiaulidės statinį? Ar laikantis statybos reikalavimų atlikti kiaulidės langų ir durų angų, pamatų betonavimo darbai, ar šie darbai atlikti kokybiškai? Ar kokybiškai atlikti kiaulidės akmenų mūro tvarkymo darbai? Ar kiaulidės medinių sijų kokybė yra tinkama? Ar atlikti pamatų tvirtinimo, apšiltinimo, hidroizoliacijos iš pastato išorės darbai, ar jų kokybė tinkama?
 14. Ar tinkamai atlikta kumetyno pamatų hidroizoliacija?
 15. Kiek faktiškai atlikta ledainės ir kumetyno skardos ant pastato stogo darbų? Ar šie darbai numatyti sutartyje? Kokia analogiškų darbų vidutinė kaina?
 16. Kokius statybos objektų – Pxx dvaro sodybos ledainė unikalus objekto kodas xxxx, kumetynas unikalus objekto kodas xxxx, kiaulidė unikalus objekto kodas xxxx, esantys Pxx k., Kxx sen., Axx r. sav. savininkės B. V., statybos darbus atliko ieškovas (rangovas) pagal 2012-04-24 statybos rangos sutartį Nr. 12/04-24/6, kokie atliktų darbų kiekiai ir vertė?
 17. Ar statybos objektuose – Pxx dvaro sodybos ledainė unikalus objekto kodas xxxx, kumetynas unikalus objekto kodas xxxx, kiaulidė unikalus objekto kodas xxxx, esantys Pxx k., Kxx sen., Axx r. sav. savininkės B. V. buvo būtina atlikti papildomus statybos darbus? Ar jie buvo atlikti? Už kokią sumą buvo atlikta? Papildomų darbų surašytų į Atliktų darbų priėmimo aktus vertė atitinka tokių darbų vidutinę kainą?