doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Patalpų užliejimas

Klausimai:

  1. Kokia yra pastatui (slėptuvei), esančiam Sxx 65, Vilniuje (unikalus Nr. xxxx, toliau – „slėptuvė“), dėl 2011-09-09 įvykio, užliejus slėptuvę vandeniu (fekalijomis), padaryta žala?
  2. Kokia yra slėptuvei dėl 2011-09-09 įvykusio užliejimo padarytų sugadinimų pašalinimo (darbų ir medžiagų) vertė įvykio dienai?
  3. Kokia nuostolių suma, skaičiuojant įvykio dienos kainomis, atitinka visiško žalos atlyginimo principą, t.y. atstato slėptuvės būklę į tą, kuri buvo iki 2011-09-09 užpylimo?
  4. Kokie slėptuvės sugadinimai yra atsiradę dėl natūralaus nusidėvėjimo (iki 2011-09-09 slėptuvės užpylimo) ar kitų aplinkybių (pvz. trečiųjų asmenų veiklos, galimai aplaidžios slėptuvės priežiūros ir pan.), nesusijusių su 2011-09-09 slėptuvės užpylimu?
  5. Kurie į civilinę bylą Nr. xxxx pateiktoje UAB „Pxx“ sąmatoje nurodyti darbai (medžiagos) būtų skirti žalos, padarytos slėptuvei 2011-09-09 įvykusio užliejimo metu, likvidavimui? Ar sąmata yra paskaičiuota atsižvelgiant į nustatytą slėptuvės užpylimo pobūdį bei plotą, ar teisingai įtraukti darbai?
  6. Kurie į civilinę bylą Nr. xxxx pateiktoje UAB „Pxx“ sąmatoje nurodyti darbai (medžiagos) yra skirti slėptuvės būklės, buvusios iki 2011-09-09 užliejimo, galimam pagerinimui?