doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas

Ojektas: Patalpų atidalijimas

Klausimai:

  1. Ar techniškai (be neigiamo poveikio namo pamatams, laikančioms konstrukcijoms, nepažeidžiant STR 2.01.01(1) Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ V skyriaus 11.1., 11.3. reikalavimų) galima įrengti atskirą įėjimą į namo Axx g. 3 Vilniuje pusrūsyje esančią patalpą (katilinę) pagal projektavimo komercinės firmos „Exx“ projektų (architektas K.A.V.) variantą I ir variantą II. Patalpa katilinė pažymėta indeksu 2-11 (priedo prie bylos b.l. 27, t. 3 b.l. 6) ir kokia būtų tokių darbų ir medžiagų preliminari kaina?
  2. Ar techniškai galima atidalinti namo Axx g. 3 Vilniuje dalis į du atskirus turtinius vienetus, perkeliant ieškovui A.L. namo pusrūsyje įrengtą katilinę (inventoriniame plane pažymėtą indeksu 1-7) į kitą patalpą inventoriniame plane pažymėtą indeksu 1-6 (atitinkamai patalpą, pažymėtą inventoriniame plane indeksu 1-7, atiduodant naudotis L.Z.) ir atitveriant dalį bendro naudojimo patalpos, inventoriniame plane pažymėtą indeksu 1-9, kad ieškovas ir trečiasis asmuo turėtų izoliuotą patalpą patekti į katilinę. Jeigu taip – kokia būtų tokių darbų ir medžiagų preliminari kaina?