doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio miesto apylinkės teismas

Ojektas: Garažas ir tvora

Klausimai:

  1. Ar H. P. pastatyta tvora, esanti Dxx g. 19, Panevėžyje, įrengta laikantis norminių aktų reikalavimų?
  2. Koks yra pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, esančio S. Dxx g. 19, Panevėžyje, techninis, fizinis stovis, kokie yra defektai ir trūkumai atsiradę jo naudojimo metu?
  3. Ar dėl atsiradusių trūkumų, defektų (įtrūkimai ir įskilimai, pamatų sėdimas) kilo pavojus pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, stabilumui?
  4. Dėl kokių priežasčių atsirado pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, trūkumai, defektai?
  5. Ar pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, trūkumai, defektai atsirado dėl to, kad H. P. tvoros pastatymo metu buvo išjudintas gruntas ir šiuo metu stovi tvora?
  6. Kokią įtaką pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, fiziniam stoviui toliau daro H. P. pastatyta tvora?
  7. Kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis galima užtikrinti pastato-garažo, kurio unikalus Nr. xxxx, stabilumą ir patvarumą?
  8. Ar ieškovei A. M. priklausančio pastato-garažo, esančio Dxx g. 19, Panevėžyje, unikalus Nr. xxxx, pažeidimai atsirado dėl atsakovo H. P. tvoros, jos statybos?