doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Pamatų duobės kasimo darbai

Klausimai:

  1. Ar techniniame, projekto sąvade, leidime kasti žemę ir kt. su projekto vykdymu susijusiuose dokumentuose yra aiškiai išdėstyti reikalavimai dėl žemės darbų atlikimo tvarkos statybos objekte, esančiame Txx g. 7, Vilniuje?
  2. Ar atliekant žemės kasimo darbus buvo pažeisti įstatymai ar poįstatyminiai aktai, jei taip, tai kuo jie buvo pažeisti ir kas už tai yra atsakingas?
  3. Ar A. P. paskyrimas statybos darbų vadovu, V. A. Č. paskyrimas bendrosios statinio techninės priežiūros vadovu, pagal jų turimą kvalifikaciją atitiko įstatymų ar poįstatyminių aktų reikalavimus?
  4. Kurio iš ūkio subjekto (UAB „Gxx“, „Bxx“, „Ixx"), fizinio asmens veiksmai buvo pagrindinė kilusių padarinių priežastis?