doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Butas

Klausimai:

  1. Ar butas, esantis J. Fxx g. 16-8, Vilniuje, atitinka tokiam daiktui keliamus kokybės reikalavimus, jei ne, nurodyti, kokie yra trūkumai?
  2. Kokia/kokios yra trūkumų priežastis/priežastys? Jei priežastys kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką trūkumams.
  3. Kokie galimi nustatytų trūkumų taisymo būdai (kokie darbai turi būti atlikti, kad trūkumai būtų pašalinti)? Kokia yra nurodytų trūkumų taisymo būdų (trūkumų šalinimo darbų) rinkos kaina?
  4. Kokia/kokios gali būti vandens prabėgimų pro langus į butą, esantį J. Fxx g. 16-8, Vilniuje, priežastis/priežastys? Jei priežasčių kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką vandens pratekėjimams.
  5. Kokie galimi trūkumų, kurie turi įtakos prabėgimams pro langus į butą, esantį J. Fxx g. 16-8, Vilniuje, taisymo būdai (kokie darbai turi būti atlikti, kad trūkumai būtų pašalinti)? Kokia yra nurodytų trūkumų, kurie turi įtakos prabėgimams pro langus į butą, taisymo būdų (trūkumų šalinimo darbų) rinkos kaina?
  6. Kokia/kokios gali būti skilimo sienose priežastis/priežastys? Jei priežasčių kelios, nurodyti kiekvienos iš jų įtaką sienos skilimui.
  7. Kokie galimi trūkumų, kurie turi įtakos sienų skilimui, taisymo būdai (kokie darbai turi būti atlikti, kad trūkumai būtų pašalinti)? Kokia yra nurodytų trūkumų, kurie turi įtakos sienų skilimui, taisymo būdų (trūkumų šalinimo darbų) rinkos kaina?