doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio miesto apylinkės teismas

Ojektas: Rąstinis namas

Klausimai:

 1. Kokie yra gyvenamojo namo, esančio Pxx g. 10, Šilagalio k., Panevėžio raj. statybos darbų defektai ir naudotos žaliavos defektai, įvertinant pastatyto rąstinio namo specifiką? Ar nustatyti defektai galėjo būti nustatyti surenkant namą Rokiškyje bei jį pastatant Šilagalio km.?
 2. Kurie iš nurodytų defektų yra esminiai, kurie ne?
 3. Ar pastatyto rąstinio gyvenamojo namo, esančio Pxx g. 10, Šilagalio km. Velžio sen. (toliau – ginčo objektas) Panevėžio raj. medinės konstrukcijos (tiek rąstai, tiek medinės konstrukcijos dalys) sumontuotos nenusižengiant Lietuvos Respublikoje įtvirtintiems techniniams reikalavimams ir apsaugos normoms? Kokie konkretūs statybos reikalavimai pažeisti? Ar dėl rangovo (atsakovo) darbų trūkumų namas gali būti naudojamas pagal paskirtį? Kokios galėtų būti neigiamos pasekmės eksploatuojant šį gyvenamąjį namą pagal paskirtį?
 4. Kokie galėtų būti statybos defektų (atliktų darbų ir netinkamos žaliavos naudojimo) šalinimo būdai?
 5. Kokia netinkamai atliktų darbų defektų šalinimo vidutinė rinkos kaina, t.y., kokius darbus reikėtų atlikti, kokia šių darbų bei medžiagų vertė, skaičiuojant dabar galiojančiomis kainomis? Kokia bendra 1 kv.m. rąstinio namo rinkos kaina (skaičiuojant medieną, rąstų apdirbimą ir pastatymą) kaina šiuo metu? Ar 2012-08-03 lokalinė sąmata yra pagrįsta būtinų sąnaudų aspektu? Ar darbų bei medžiagų įkainiai atitinka rinkos kainoms?
 6. Ar specialistas T. B. (neįtrauktas į ekspertų sąrašą), neatsižvelgdamas stogo dangos (suprojektuota – skarda, uždengta čerpėmis) svorio įtaką medienos konstrukcijai, angų sienose savavališką padidinimą, pamatų (įrengtų statytojo) neatitikimą statinio dydžiui ir t.t., turėjo pagrindą 2012-02-28 daryti kategorišką ekspertinę išvadą dėl medienos defektų įtakos statinio kokybei? Jei taip, tai ar statinio ekspertizės išvadoje Nr. SE 12-2, 2012-02-28, surašytoje specialisto T. B., yra nurodyti visi realiai esantys trūkumai, ir/ar šioje ekspertizėje nurodytieji trūkumai yra esminiai gyvenamąjį namą eksploatuojant pagal paskirtį?
 7. Kokia rangovo (atsakovo) atliktų namo darbų vertė, įskaitant medienos kainą 2007 m. – 2008 m. (mediena buvo apdirbta rankiniu būdu)? Kokia buvo rąstinio namo, statyto 2008 m., (pušinių ir eglinių rąstų ir gaterinio pjovimo) sienos 1 kv.m. rinkos kaina? Kokia buvo ginčų objekto sumontuotos medienos (rąstų) bendra rinkos kaina 2008 metais?
 8. Kokius namo projektavimo, statybos, techninės priežiūros, statinio naudojimo normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, kokiais konkrečiais veiksmais (neveikimu) pažeidė:
 • statytojas (ieškovas);
 • projektuotojas (projekto vadovas);
 • statybos techninis prižiūrėtojas (vadovas);
 • rangovas (atsakovas);
 • kiti rangovai (pamatų, apdailos, stogo ir t.t.);
 • statybą prižiūrėję kiti asmenys ar pareigūnai?