doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Krepšinio ir lauko teniso aikštelių danga

Klausimai:

  1. Ar vertinamų sporto aikštelių danga atitinka jai keliamus kokybės reikalavimus? Ar sporto aikštelių asfalto danga yra pakankamai sutankinta, ir ar sporto aikštynų, pagrindinio sluoksnio (asfaltbetonio dangos) sutankinimo laipsnis bei rišiklio kiekio nuokrypis atitinka projektinius reikalavimus? Ar įrengiant sporto aikšteles buvo naudotos tinkamos medžiagos? Ar tinkamai buvo parinkti klijai, siekiant kokybiškai priklijuoti sporto aikštelių dangą? Ar panaudoti klijai buvo kokybiški, atitinkantys įprastus tokiems klijams keliamus reikalavimus?
  2. Ar nustatyti sporto aikštelių defektai galėjo atsirasti (ir) dėl normalaus sporto aikštelių nusidėvėjimo? Ar sporto aikštelių defektai galėjo atsirasti dėl netinkamo sporto aikštelių eksploatavimo? Ar tokios sporto aikštelių dangos gali būti naudojamos lauko sąlygomis?
  3. Ar ant asfalto dangos dyzelių/tepalų išsiliejimas, pažymėtas schemoje, kiti atmosferiniai poveikiai galėjo būti pagrindine arba bent pakankama priežastimi sporto aikštelių defektų atsiradimui?
  4. Ar atliekant statybos rangos darbus buvo laikomasi statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų? Kokią įtaką teisės aktų pažeidimai turėjo sporto aikštelių defektų atsiradimui?
  5. Kokios dar priežastys – tiek išvardintos, tiek neišvardintos aukščiau nurodytuose klausimuose – lėmė sporto aikštelių defektų atsiradimą?
  6. Kokie pagal susiklosčiusią praktiką yra taikomi garantiniai terminai pagal 2007-09-20 sutartį atsakovo UAB „Mxx“ atliktiems darbams (jeigu ekspertas pagal savo kompetenciją gali pateikti atsakymą į šį klausimą)?
  7. Ar įmanoma pašalinti sporto aikštelių defektus (ištaisyti trūkumus) nekeičiant visos teniso ir lauko aikštelių dangos? Ar pašalinus tik vizualiai matomus sporto aikštelių defektus, neatsirastų naujų defektų? Ar toks defektų šalinimas nepakenktų sporto aikštelių kokybei bei tolimesniam normaliam ir saugiam eksploatavimui? Kokiais būdais gali būti ištaisyti sporto aikštelių defektai? Ar galimas saugus sporto aikštelių eksploatavimas visiškai nešalinant sporto aikštelių defektų?