doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto apylinkės teismas

Ojektas: Statiniai šalia sklypų ribos

Klausimai:

 1. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p, esantys Vilniuje, Fxx g. 67, pastatyti esant tinkamai suderintam projektui ir esant dokumentui, leidžiančiam šių statinių statybą?
 2. Pagal kokį projektą pastatyti nurodyti statiniai 5a2/p ir 4a1/p?
 3. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p pastatyti nenukrypstant nuo projekto? Jeigu yra nuokrypių, įvardyti konkrečius. Nustatyti nuokrypiai esminiai ar ne?
 4. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p pastatyti nepažeidžiant jų statybos metu galiojusių statybos normų reikalavimų dėl atstumų iki gretimo sklypo, statinio aukščio, sklypo užstatymo ploto, taip pat priešgaisrinių, gamtosauginių, kitų būtinų reikalavimų? Jeigu pažeidimai padaryti, nuokrypiai esminiai ar ne?
 5. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p atitiko keliamus reikalavimus, kad būtų pripažinti tinkamais naudoti ir priimti eksploatuoti? Ar nurodyti statiniai buvo tinkami priimti eksploatuoti?
 6. Koks buvo rekonstruotų statinių plotas? Kokio ploto rekonstruota namo dalis buvo priimta eksploatuoti?
 7. Kokios rūšies statyba buvo vykdoma – nauja statyba ar rekonstrukcija? Statinys 5a2/p naujas savarankiškas statinys ar priestatas? Kokiai statinių rūšiai priskirtinas statinys 4a1/p?
 8. Ar statiniai 5a2/p ir 4a1/p gali būti tinkamai ir saugiai eksploatuojami, nesinaudojant tam tikslui gretimo žemės sklypo Vilniuje, Fxx g. 69, dalimi?
 9. Ar 2011-06-30 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. FAK-2173 nuotraukoje Nr. 4 ir nuotraukoje Nr. 01 matomi statinio 5a2/p, esančio Vilniuje, Fxx g. 67, langai į sklypo Vilniuje, Fxx g. 69, pusę buvo numatyti statinio 5a2/p statybos projekte? Ar statinyje 5a2/p Vilniuje, Fxx g. 67, esantys langai užfiksuoti VĮ Registrų centro duomenyse?
 10. Kokiai statybos rūšiai priskirtini 2010 m. atlikti statinių apšiltinimo ir stogo remonto darbai?
 11. Ar dėl nurodytų darbų pakito namo stogo matmenys?