doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: 1 buto gyvenamasis namas Šiaulių rajone

Klausimai:

  1. Ar iki 2007 06 14 gyvenamojo namo ir garažo, adresu AX g. 8a, Kx, Šiaulių rajone, statybos ir apdailos darbai buvo atlikti pagal tuo metu galiojusius norminius aktus? Jei ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti ir kokius statinių defektus šie pažeidimai lėmė? Kurie iš nustatytų defektų neleidžia statinį pripažinti tinkamu naudoti?
  2. Ar galima nustatyti kokios plokštės (senos ar naujos) buvo panaudotos namo ir garažo perdengimui 2007 06 14 dienai? Ar plokščių savybės ir kokybė atitiko statinio techninio projekto reikalavimus? Jei buvo (ar galėjo būti) panaudotos senos ar netinkamos kokybės medžiagos, ar tai įtakojo defektų atsiradimą?
  3. Kokios priežastys lėmė 2007 06 14 dienai namo ir garažo, adresu Ax g. 8a, Kx, Šiaulių rajonas, pagrindinių laikančių konstrukcijų, vidinės ir išorinės sienų apdailos defektus? Kaip reikėtų ištaisyti defektus ir kokie galimi atkūrimo kaštai?
  4. Ar statinių šiluminės izoliacijos savybės 2007 06 14 dienai atitiko norminių aktų reikalavimus? Jei ne, tai kokios priežastys lėmė defektus? Kaip reikėtų juos ištaisyti ir kiek tai kainuotų?
  5. Kokia pagrindinė gyvenamojo namo ir garažo sienų, betono plokščių, pagrindinių konstrukcijų įskilimų priežastis?
  6. Ar garažo lubų blokų sujungimai atitinka statybos techninių reglamentų nuostatoms?
  7. Ar gyvenamasis namas ir garažas pagal 2007 06 14 buvusią pagrindinių konstrukcijų ir elementų techninę būklę galėjo būti pabaigtas ir priimtas eksploatacijai, nepašalinus defektų? Kokie būtini defektų šalinimo kaštai?
  8. Ar statinio techninės priežiūros nevykdymas (arba nepakankamas vykdymas) turėjo įtakos statinio statybos ir apdailos defektų atsiradimui ir išlaidų, susijusių su defektų šalinimu, padidėjimui?