doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas

Ojektas: Daugiaaukščio pastato statybos darbai

Klausimai:

  1. Ar AB „Pxx“ pagal 2005 m. rugpjūčio 23 d. statybos rangos sutartį Nr. 508231 ir jos papildomus susitarimus atlikti darbai (įskaitant subrangovinius) priklausė tik pirmajam objekto statybos darbų etapui? Jeigu ne, tai kokie darbai priklausė pirmajam, o kokie vėlesniam etapui?
  2. Ar užsakovo ir rangovo papildomais susitarimais ir sąmatomis suderinti darbai laikytini papildomais sutarties prasme, t.y. ar jie nebuvo numatyti objekto techniniame projekte?
  3. Ar po 2007 m. rugpjūčio 15 d. (t.y. galutinio darbų atlikimo termino) rangovas ir (ar) pagal sutartį parinkti subrangovai vykdė objekte darbus, kurie priskirtini sutartimi nustatytai darbų apimčiai, jeigu taip, tai kokius ir iki kada?
  4. Ar iki 2007 m. rugpjūčio 15 d. (t.y. galutinio darbų atlikimo termino, nustatyto šalių darbų suderintame grafike) rangovas įvykdė kitus su jo pagal sutartį atliktais darbais (įskaitant subrangovinius) neatsiejamai susijusius įsipareigojimus, t.y. pateikė užsakovui išpildomuosius brėžinius, bandymų aktus, matavimų protokolus, statybos darbų žurnalus, o jeigu ne, kada visa tai buvo padaryta?
  5. Kas turėjo atlikti antrajame ir trečiajame etape numatytus darbus ir juos priduoti valstybinei komisijai pagal pripažinimo tinkamu naudoti aktą?
  6. Ar techninio projekto korektūros ir pagal jas išduoti statybos leidimai turėjo įtakos darbų atlikimo terminams?
  7. Ar po 2007 m. rugpjūčio 15 d. rangovas atlikinėjo papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sutartimi?
  8. Ar buvo vėluojama atlikti darbus, numatytus statybos rangos sutartyje ir papildomuose susitarimuose? Jei taip, tai kas (užsakovas, rangovas, projektuotojai ar ieškovo tiesiogiai pasamdyti rangovai) sudarė kliūtis darbų atlikimui nustatytu terminu?