doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos apeliacinis teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo statybos darbai

Klausimai:

 1. Ar gyvenamojo namo statybos darbai atlikti laikantis gyvenamojo namo projekto? Jei projektas pažeistas, kokie padaryti pažeidimai, kokie darbai, nenumatyti projekte atlikti?
 2. Kokią įtaką gyvenamojo namo eksploatacijai turėjo nustatyti nukrypimai nuo projekto, jei tokie buvo nustatyti?
 3. Ar statybos darbai atlikti laikantis tokias statybas reglamentuojančių teisės aktų?
 4. Ar yra galimybė nustatyti atliktų darbų laiką (metai, mėnesiai)?
 5. Ar statybos projekte buvo numatytas drenažas? Jei nebuvo numatytas, ar jis buvo būtinas, ar tokie darbai atitinka tokius statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus?
 6. Ar gyvenamojo namo pamatai atitinka projektą; ar tokio objekto statybos darbai atlikti kokybiškai, iš tinkamų medžiagų, ar šie darbai atitinka tokius statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus? Jei yra pažeidimai, kokie jie, kokiu būdu gali būti pašalinti?
 7. Kokie jau atlikti namo statybos darbai turi būti keičiami keičiant namo fasado architektūros sprendinius?
 8. Ar turėjo būti keičiama pamatų konstrukcija, atsižvelgiant į namo fasado architektūrinio sprendinio pakeitimus? Jei turėjo būti keičiama, kokio pobūdžio turėjo būti pakeitimai? Ar jie atlikti? Jei pakeitimai neatlikti, kokios dėl to atsirado pasekmės?
 9. Ar UAB „Įxx“ 2007 m. 9 d. statinio techninės būklės tyrimo akte Nr. 07-07/01-2 nustatyti trūkumai atitinka teismo ekspertizės metu nustatytus trūkumus?
 10. Ar 2007 m. liepos mėnesio UAB „Txx“ Atliktų darbų akte (3 t., 55 b.l.) nurodyti darbai buvo atlikti; ar šiems darbams panaudotos medžiagos, nurodytos 2007 – 2008 metų užsakymuose ir PVM sąskaitose faktūrose (2 T., 103-129 B.L.)?
 11. Jei šiose sąskaitose atlikti nurodyti darbai atlikti, ar jie atlikti kokybiškai? Jei nustatyti trūkumai, kokie jie, kada ir dėl kokių priežasčių atsirado?
 12. Ar yra visų atliktų statybos darbų trūkumų? Jei yra, kad ir dėl kokios priežasties jie atsirado? Ar namas eksploatuojamas tinkamai?  Jei netinkamai, kokią įtaką tai turi nustatytiems pastato defektams?
 13. Kokia yra visų defektų šalinimo kaina?