doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Pamatai ir žemės darbai

Klausimai:

  1. Nustatyti, ar pagal 2008-08-12 Statybos rangos sutartį Nr. 08-08-12, sudarytą tarp UAB „Axx“ ir G. Kxx IĮ „Dxx“, Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai atitinka faktiškai esamą darbų rezultatą, jų kiekį objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, pagal minėtą sutartį. Jei tiksliai atsakyti į šį klausimą nėra objektyvių sąlygų, nustatyti labiausiai tikėtiną išvadą atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją.
  2. Jei Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai neatitinka faktiškai esamo darbų rezultato, jų kiekio objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, nustatyti, kokie konkrečiai esami statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai ir kokia dalimi/dalimis (įskaitant šios dalies/dalių piniginę išraišką) atitinka bei kokia dalimi neatitinka minėtuose aktuose užfiksuotų statybos darbų ir jų kiekių.
  3. Jei Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai neatitinka faktiškai esamo darbų rezultato, jų kiekio objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, nustatyti, dėl kokios priežasties ar priežasčių (pavyzdžiui, neatlikta dalis darbų, išmontuota, išardyta, gamtinių jėgų poveikis ir t.t.) esamas darbų rezultatas (t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai) neatitinka minėtuose aktuose užfiksuotų statybos darbų bei jų kiekių (jei priežastys yra kelios, prašome nustatyti kiekvienos iš šių priežasčių įtaką statybos darbų rezultatui, t.y. žemės darbams, pamatų užpylimo darbams, gręžtinių pamatų darbams, monolitinio karkaso darbams, jų kiekio neatitikimui minėtuose aktuose užfiksuotiems statybos darbams (jų kiekiui procentine išraiška). Jei tiksliai atsakyti į šį klausimą nėra objektyvių sąlygų, nustatyti labiausiai tikėtiną išvadą atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją.
  4. Jei Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2008 m. rugsėjo mėn. ir Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2008 m. spalio mėn. užfiksuoti statybos darbai, t.y. žemės darbai, pamatų užpylimo darbai, gręžtinių pamatų darbai, monolitinio karkaso darbai, jų kiekiai neatitinka faktiškai esamo darbų rezultato, jų kiekio objekte adresu Gxx k., skl. Nr. xx, Vilniuje, nustatyti, ar galėjo tie neatitikimai atsirasti po atliktų darbų perdavimo. Jei tiksliai atsakyti į šį klausimą nėra objektyvių sąlygų, nustatyti labiausiai tikėtiną išvadą atsižvelgiant į esamą faktinę situaciją.