doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Butas po užliejimo

Klausimai:

  1. Ar iš pateiktos bylos medžiagos galima nustatyti 2008-02-24 užliejimo L. B. ir O. B. asmeninės nuosavybės teise priklausančiam butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, padarytų sugadinimų mastą (apimtis)?
  2. Kokia yra butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, sugadinimų, padarytų 2008-02-24 užliejus butą vandeniu, padaryta žala?
  3. Kokia yra butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, sugadinimų, padarytų 2008-02-24 užliejus butą vandeniu, pašalinimo (darbų ir medžiagų) vertė?
  4. Kokia nuostolių suma atitinka pilnutinio žalos atlyginimo principą, t.y. atstato apgadintų patalpų būklę į tą, kuri buvo iki užpylimo?
  5. Kokie buto, esančio Jxx g. 39-49, Vilniuje, sužalojimai atsirado dėl natūralaus nusidėvėjimo?
  6. Ar sąmatoje (b.l. 9, 10) nurodyti darbai ir medžiagos yra susiję su turtui padarytos žalos padarinių likvidavimu? Ar sąmata yra paskaičiuota, atsižvelgiant į nustatytą patalpų, užpylimo pobūdį bei plotą, ar teisingai įtraukti darbai?
  7. Kokios buto, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, patalpos turėjo labiausiai nukentėti dėl įvykusio užliejimo iš buto adresu Jxx g. 39-55, Vilniuje?
  8. Ar žalos atsiradimui turėjo reikšmės bute, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, vykdyti remonto darbai prieškambaryje, vonioje, virtuvėje? Jei taip, tai kaip galėjo įtakoti sugadinimų mastą (apimtį) vykdomi remonto darbai?
  9. Ar ieškovo pateiktoje bylos medžiagoje teisingai užfiksuotos butui, adresu Jxx g. 39-49, Vilniuje, padarytos žalos apimtys, susijusios su vandens patekimu į butą?