doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas

Ojektas: Drenažo sistema

Klausimai:

 1. Kokiu momentu atsakovai V. D. ir R. D. privalėjo padaryti melioracijos rinktuvo apvedimą aplink naujai statomą gyvenamąjį namą, esantį adresu Šxx r. sav. Pxx k., K. G. g. 6C – prieš gyvenamojo namo statybos pradžią ar bet kuriuo jiems patogiu metu kol vykdoma statyba ir galioja statybos leidimas?
 2. Ar 5-os drenažo sistemos rinktuvo „d“ apvedimo aplink namą nepadarymas prieš gyvenamojo namo pamatų kasimo pradžią ir statybos darbų pradžią buvo susijęs priežastiniu ryšiu su ieškovei Z. Č. priklausančio sodo, esančio Šxx r. sav. Pxx k., užmirkimu, atsižvelgiant į šios konkrečios teritorijos landšaftą?
 3. Kokia yra labiausiai tikėtina ieškovei Z. Č. priklausančio verslinio sodo užmirkimo priežastis?
 4. Ar 5-os drenažo sistemos rinktuvo „d“ apvedimo padarymas šį pavasarį yra susijęs priežastiniu ryšiu su sodo nusausėjimu, atsižvelgiant į šios konkrečios teritorijos landšaftą?
 5. Ar šiuo metu 5-os drenažo sistemos melioracijos statiniai savo esama kokybe atitinka privalomųjų norminių dokumentų reikalavimus? Jei neatitinka, tai kokie ir kur esantys melioracijos statinių defektai turi būti taisomi (šalinami)?
 6. Ar turėjo 5-os drenažo sistemos (sausinimo plotas 7,9 ha) rinktuvas „d“ įtakos 1-ojo (Z. Č. žemėje) ir 2-ojo (V. D. žemėje) ploto sausinimui? Jei turėjo, tai kokiu lygiu ir kokiame plote pasireikštų užmirkimas?
 7. Ar turėjo 5-os sistemos (7,9 ha) rinktuvo „d“ galimi pažeidimai dėl namo statybos darbų 2-ame plote (V. D. žemėje) daryti įtaką 1-ojo ploto (Z. Č. žemėje) sodo sausinimui? Jei turėjo, tai kokiu lygiu ir kokiame plote galėjo pasireikšti užmirkimas?
 8. Ar galėjo 5-os drenažo sistemos (7,9 ha) rinktuvas „a“ daryti įtaką 1-ojo (Z. Č. žemėje) ir 2-ojo (V. D. žemėje) ploto sausinimui? Jei galėjo, tai kokiu lygiu ir kokiame plote pasireikštų užmirkimas?
 9. Kokią įtaką turėjo 5-os drenažo sistemos „a“ rinktuvo ir sausintuvų, esančių Z. Č. sodo teritorijoje, užterštumas geležingomis dalelėmis sausinimo plotui (kaip nustatyta 2012-06-04 dienos patikrinimo akte, t. 2, b.l. 125-126)?
 10. Ar Z. Č. vaismedžių sodo teritorijoje įrengta drenažo sistema atitinka melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (patvirtinto 2006-01-09 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-2) reikalavimus, nustatytus drenažo sistemai vaismedžių soduose, atsižvelgiant į tai, kad drenažo sistema įrengta 1977 m., rekonstruota 1985-1986 m., sodas užveistas 2001 m., o pati Z. Č. nenurodė, kad vaismedžių sode esanti drenažo sistema būtų kokiu nors būdu rekonstruota pagal reikalavimus, nustatytus vaismedžių sodui? Jei ne, tai kokią įtaką Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos užmirkimui turi prieš tai paminėtų reikalavimų nesilaikymas?
 11. Ar Z. Č. vaismedžių sodo teritorijoje įrengta drenažo sistema garantuoja tinkamą Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos nusausinimą, atsižvelgiant į 2012-06-04 atkasimo-patikrinimo akte nustatytus faktus bei kitus byloje esančius įrodymus, t. 2, b.l. 125-126?
 12. Kuris iš dviejų rinktuvų – „a“, „d“ (atsižvelgiant į 2012-06-04 atkasimo-patikrinimo akte nustatytas aplinkybes) – tiesiogiai skirtas nusausinti Z. Č. vaismedžių sodą, V. ir R. D. žemės sklypą? Ar techniniu požiūriu yra pagrįsta 2012-06-04 atkasimo-patikrinimo akte nurodyta išvada, kad „melioracijos projekto Nr. 10 drenažo sistemos rinktuvas „d“, einantis po V. D. namu, sodo sausinimui jokios įtakos negalėjo turėti, nes visi sausintuvai pajungti į rinktuvą „d“ sausino namo kairės pusės žemės sklypus einančius link žiočių. <...> Sodo sausinimo tinklas ir per sodą einantis rinktuvas „a“ yra užneštas geležingomis nuosėdomis, todėl negali pašalinti perteklinio vandens kiekio iš sausinimo ploto“?
 13. Kokia yra tiesioginė techninė Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos užmirkimo priežastis?
 14. Ar vykdant namo statybos darbus V. ir R. D. žemės sklype galimai padaryti rinktuvo „d“ dalies, esančios po namo pamatais, pažeidimai turėjo, techniniu požiūriu, tiesioginės įtakos Z. Č. vaismedžių sodo teritorijos užmirkimui? Jei taip, tai kokiu lygiu ir kokio dydžio plote galėjo pasireikšti užmirkimas?