doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: 1 buto gyvenamasis namas Vilniaus rajone

Klausimai:

  1. Ar statomo namo GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, pamatai, kurių būklė užfiksuota firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte, įrengti pagal projektą?
  2. Ar pertvaros įrengtos projekte numatytoje vietoje, tinkamai sumūrytos, visiškai įrengtos pagal projektą?
  3. Ar gruntas, nurodytas geologinio pjūvio aprašyme 0,0-11,0 (Žvalgomojo – eksploatacinio gręžinio Nr. – 2107/38852 pasas) tinkamas naudoti pastato gruntiniam pagrindui?
  4. Ar pagal firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte 2005 04 15 užfiksuotą pastato GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, būklę nebaigtas statyti statinys buvo tinkamai užkonservuotas žiemai?
  5. Kokios yra firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte užfiksuotų statomo namo GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, defektų priežastys?
  6. Ar firmos „TXX“ atliktų darbų bei nustatytų defektų tyrimo akte nurodytiems statomo namo GXX kaime, MXX seniūnijoje, Vilniaus rajone, defektams atsirasti įtakos turėjo gruntinio pagrindo savybės, statinio užkonservavimo žiemai kokybė, grunto tankinimo mechanizmų naudojimas?
  7. Ar garažo vartų sąrama yra tinkamai įrengta pagal projektą, atitinka projekto specifikacijas?
  8. Ar vitrininio lango sąramos vietoje (priedas prie tyrimo   akto 0,5-35, nuotrauka Nr. 6) sienų šiluminė varža atitiko galiojančius normatyvus?