doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kėdainių rajono apylinkės teismas

Ojektas: Asfaltuota krepšinio aikštelė

Klausimai:

 1. Ar statybos darbai buvo atlikti kokybiškai?
 2. Kada atsirado defektai?
 3. Ar defektus buvo galima nustatyti statybos darbų rezultato perdavimo-priėmimo metu?
 4. Dėl kokių priežasčių atsirado defektai?
 5. Kokia yra defektų ištaisymo kaina 2011-08-01 dienos vidutinėmis rinkos (kai kuriais atvejais sutartinėmis) kainomis?
 6. Kokia yra atliktų darbų sutartinė kaina?
 7. Ar yra galiojantis statybos techninis reglamentas, kita norminė dokumentacija su privalomais reikalavimais krepšinio aikštelių statybai?
 8. Ar tarp šalių pasirašytoje 2011-05-16 d. Rangos sutartyje numatyti krepšinio aikštelės įrengimo darbai, atsižvelgiant į šalių susitarimo apimtį ir pobūdį atlikti kokybiškai?
 9. Jeigu ne, tai kokie konkrečiai rangovo krepšinio aikštelės įrengimo darbai atlikti netinkamai, kokią jie turi įtaką krepšinio aikštelės tolimesniam įrengimui, kokių galiojančių teisės aktų reikalavimų esant pažeidimams, minėti darbai neatitinka, ir kokių priemonių tokiu atveju būtina imtis, siekiant pašalinti atliktų darbų neatitikimus?
 10. Ar atliekant darbus buvo panaudotos tinkamos medžiagos, atsižvelgiant į Rangos sutarties sąlygas, sąmatą?
 11. Šalių sudarytoje rangos sutartyje nebuvo numatyta lietaus vandens surinkimo įlajų bei suvedimų. Kokiu pagrindu rangovas privalėjo atlikti šiuos darbus?
 12. Kokie darbai yra atlikti tinkamai ir kokia šių darbų vertė?
 13. Jeigu darbai atlikti netinkamai, tai koks šių netinkamai atliktų darbų pašalinimo būdas yra realiai įmanomas ir kokiomis sąnaudomis?
 14. Ar įmanoma atlikti ekspertizę, žinant, jog šiuo metu krepšinio aikštelės asfaltbetonio danga yra iš naujo perdengta, UAB „Kxx“ bei UAB „Kyy“ atlikus iš naujo asfaltbetonio dangos tiesimo darbus, šioms bendrovėms visiškai nuėmus Ieškovo išklotą dangą bei krepšinio aikštelėje išklojus asfaltą iš naujo su naujom medžiagom?
 15. Ar Ieškovas, t.y. UAB „Hxx“ rangos darbus, numatytus rangos sutartyje Nr. 11/05/16 bei jos priede – 2011-05-24 lokalinėje sąmatoje, atliko tinkamai, t.y. pagal minėtos sutarties ir jos priedo reikalavimus? Jeigu ne, tuomet kokie trūkumai rangos darbus atliekant UAB „Hxx“ pagal minėtą sutartį buvo padaryti?