doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: Patalpos po nuomos

Klausimai:

1. Ar 2011-02-17 d. Patalpų priėmimo-perdavimo akte (t. 1 b.l. 95-97), antstolio A. L. 2011-02-18 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 159-11/11 ir jo prieduose-fotonuotraukose (t. 1 b.l. 78-90; 105-112), užfiksuoti patalpų, esančių Txx g. 139, Šiauliuose, plane pažymėtose indeksais 25-1, 25-2, 25-3, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5, 26-6, 26-10, 26-11, 26-12, 26-13, 26-14, 26-15, 26-16, 26-17, 26-18 ir 26-19 (pastato unikalus Nr. 2xxx-6xxx-3xxx) pažeidimai, o būtent:

 • patalpoje indeksu 26-23 sienose 18 vnt. skylių su atvirais, neizoliuotais laidais, sienos purvinos, dėmėtos. Toje vietoje, kur buvo demontuotos oro užuolaidos, sienoje skylės (2 vnt.), tvirtinimo varžtai (2 vnt.) bei atviri, neizoliuoti laidai;
 • patalpoje indeksu 26-24 lubose 5 vnt. skylių, įtrūkusios, sienose – 19 vnt. skylių, dalis jų su paliktais neizoliuotais laidais, prie įėjimo į patalpą indeksu 26-28 siena įtrūkusi (apie 2 m ilgio), neveikia 3 vnt. šviestuvai. Sienos purvinos, dėmėtos. Paliktas prisuktas plastikinis, 3m ilgio lovelis. Prie lango esanti elektros rozetė be dangtelio, kuri nesilaiko sienoje, kliba;
 • patalpoje indeksu 26-25 lubose 6 vnt. skylių, sienose – 8 vnt. skylių bei atviri, neizoliuoti laidai, neveikia 1 vnt. šviestuvai. Nešyla 1 radiatorius. Lubos per visą ilgį įtrūkusios 3 vietose. Sienos purvinos, dėmėtos. Kiliminė danga dvejose vietose (apie 3 kv.m ir apie 5 kv.m) akivaizdžiai purvina, nusitrynusi. Viena siena išdažyta dvejomis skirtingomis spalvomis;
 • patalpoje indeksu 26-26 lubose 3 vnt. skylių, sienose – 1 vnt. skylė, ant pertvaros palikta atsakovo – „Bxx“ reklama. Siena priešais purvina, dėmėta. Sienoje dėl demontuotos reklamos ar skelbimo likusi skylė bei dėmės. Apatinis kampas įtrūkęs;
 • patalpoje indeksu 26-27 lubose 2 vnt. skylių, sienose – 1 vnt. skylių, grindyse – 1 vnt. skylė, kiliminė danga purvina, išspausta buvusių stovėjusių baldų. Demontavus ant sienos buvusią reklamą – skiriasi dažų spalva;
 • patalpoje indeksu 26-28 lubose 3 vnt. skylių bei atviri, neizoliuoti laidai, sienose 3 vnt. skylių, grindyse – 1 vnt. skylė, kiliminė danga – dėmėta. Patalpose neveikia apšvietimas;
 • patalpoje indeksu 26-29 sienose 13 vnt. skylių, grindyse – 1 skylė;
 • patalpoje indeksu 26-30 lubose 2 vnt. skylių, palikti atviri, neizoliuoti laidai, sienose – 4 vnt. skylės bei atviri, neizoliuoti laidai. Nešyla radiatorius, sienoje 0,8 kv. m. plote atšokę dažai, sienos purvinos. Durų staktoje paliktos gręžimo skylės (4 vnt.) bei atviri, neizoliuoti laidai. Ant sienos prie įėjimo į šią patalpą paliktos skylės (5 vnt.) bei atviri, neizoliuoti laidai;
 • patalpoje indeksu 26-31 lubose 18 vnt. skylių, tarp jų 2 vnt. su neizoliuotais laidais, 3 skylės paliktos su tvirtinimo elementais reklamai, sienose – 112 vnt. skylių, tarp jų 33 vnt. su dalimi neizoliuotų laidų grindyse – 6 vnt. didelės (20 cm x 5 cm) skylės su neizoliuotais laidais, neveikia 3 šviestuvai. Demontavus ant sienos buvusią reklamą – skiriasi dažų spalva. Purvinos patalpoje esančios ventiliacijos grotelės. Siena (apie 20 cm) ilgyje išlaužta. Skilusi siena 0,8m ilgio. Elektros rozetė be dangtelio, kuri nesilaiko sienoje, kliba. Dviejose vietose sienoje išpjauti apie 30 cm plyšiai. Toje vietoje, kur buvo demontuotos oro užuolaidos, sienoje palikti tvirtinimo varžtai (4 vnt.);
 • patalpoje indeksu 26-32 lubose 6 vnt. skylių, vienoje (apie 0,3 kv.m. pločio) jų išlindę daugiau kaip 50 laidų, sienose – 27 vnt. skylių, neveikia 3 vnt. šviestuvai;
 • patalpoje indeksu 26-33 lubose palikta 2 vnt. skylių, sulaužytos 3 lubų plokštės, 4 lubų plokštės pajuodavusios, sienose – 5 vnt. skylių, palikti tvirtinimo elementai, neveikia 3 vnt. šviestuvai, grindyse – 7 vnt. skylių, tarp jų 1 vnt. su neizoliuotais laidais. Nešyla 2 radiatoriai. Kiliminė danga (apie 3 kv.m.) – purvina;
 • patalpoje indeksu 26-34 lubose 3 vnt. skylių, sulaužytos 3 lubų plokštės, 6 lubų plokštės pajuodavusios, sienose – 13 vnt. skylių dalis su išlindusiais laidais, neveikia 4 vnt. šviestuvai. Paliktas prisuktas storas plastikinis, 4 m ilgio lovelis, su 30-čia išeinančių laidų. Kiliminė danga (apie 1 kv.m.) – purvina. Siena purvina, įlaužta skylė. Demontuota dalis grindų apvado;
 • patalpoje indeksu 26-35 lubose 2 vnt. skylių. Iš vienos lubų plokštės paliktos skylės kyšo atviri, neizoliuoti laidai. Sienose – 2 vnt. skylės, sienose taip pat matomi įbrėžimai, palikti kėdžių atlošų. Kairėje pusėje palangės sienoje matosi įtrūkimas (apie 1 m ilgio). Sienoje paliktas kyšantis plastikinio vandentiekio vamzdžio galas. Laukinių durų į kiemą apačia apgadinta;
 • patalpoje indeksu 26-36 neveikia apšvietimas, sienose paliktos 4 skylės, palikti daiktai – plytelė, arbatinukas. Sienos purvinos;
 • patalpoje indeksu 26-37 lubose 2 vnt. skylių, sienose – 7 vnt. skylės iš jų 4 vnt. su paliktais varžtais, radiatorius šaltas – nešyla;
 • patalpoje indeksu 26-38 lubose 3 vnt. skylių bei atviri laidai, sienose – 16 vnt. skylių, dalis jų su paliktais laidais, sienos purvinos, neveikia 1 vnt. šviestuvas, paliktas prie sienos pritvirtintas apie 1,5 m plastikinis lovelis su laidais. Duryse bei jų staktoje paliktos skylės (5 vnt.), iš staktos išlindę palaidi, neizoliuoti laidai. Patalpoje palikta išlindę atviri laidai. Sienoje matomas nedidelis įdubimas;
 • patalpoje indeksu R-28 grindų linoleumas pūslėtas ir skylėtas, per visą plotą purvinas. Sienos, patalpoje esantys rekuperacijos įrengimai purvini, subraižyti. Nudaužyti sienų kampai. Nėra 1 vnt. šviestuvo. Prie sienų pritvirtinto 3 medinės lentos po 2,5 m ilgio. Patalpoje paliktos statybinės šiukšlės, žemės;
 • su nuomojamomis patalpomis besiribojančio lauko fasado ir jo elementų būklė – lauke, nuo Txx g. pusės fasade palikti 3 laidai, demontavus reklamą palikta 81 skylė bei dėmės per visa fasadą nuo buvusios reklamos. Ant lauko durų palikta atsakovo – „Bxxreklama bei pranešimas apie salono išsikėlimą į kitas patalpas. Lauko durų vyris buvo suvirintas ir uždažytas kitokia nei durų spalva, aprūdijusios;
 • virš laukinių durų, patalpų viduje demontuotos oro užuolaidos, palikti atviri, neizoliuoti laidai;

atsirado dėl normalaus susidėvėjimo, jei taip, tai kurie iš jų priskirtini prie normalaus (natūralaus) susidėvėjimo, o kurie nepriskirtini, atsižvelgiant į Patalpų nuomos 2005-06-30 d. sutarties numatytas sąlygas ir tikslus bei šių patalpų būklę 2011-02-14 d. perdavimo momentu?

2. Ar visi darbai, nurodyti 2011-02-25 d. UAB „Šxx“ apžiūros ir defektų nustatymo akte, 2011-03-18 d. rangos sutartyje tarp UAB „Mxx“ ir UAB „Šxx“; 2011-03-23 d. darbų priėmimo akte ir 2011-04-04 d. PVM sąskaitoje-faktūroje SLY Nr. 0010474; 2011-03-28 d. rangos sutartyje tarp UAB „Mxx“ ir UAB „Šxx“; 2011-05-26 d. darbų priėmimo akte ir PVM sąskaitoje-faktūroje SLY Nr. 0011591; 2011-06-15 d. darbų priėmimo akte ir PVM sąskaitoje-faktūroje SLY Nr. 0011592 dėl 73310,27 Lt (t. 1 b.l. 126-128; 139-144; 151-161) buvo būtini, šalinant patalpų trūkumus po UAB „Bxx“ nuomos nuo 2005-06-30 d. iki 2011-02-14 d., neįskaitant normalaus šių patalpų susidėvėjimo, ir ar jie atitinka faktiškai atliktus 313,11 kv. m. patalpose, pastate, kurio unikalus Nr. 2xxx-6xxx-3xxx, esančiame Txx g. 139, Šiauliuose, būtinuosius-atstatomuosius remonto darbus?

3. Koks 2011-02-14 dienai nuostolių (žalos) dydis (vidutinėmis rinkos kainomis) buvo padarytas 313,11 kv.m. patalpoms, pastate, kurio unikalus Nr. Nr. 2xxx-6xxx-3xxx, esančiame Txx g. 139, Šiauliuose, po UAB „Bxx“ nuomos nuo 2005-06-30 d. iki 2011-02-14 d., neįskaitant normalaus šių patalpų susidėvėjimo?