doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Utenos rajono apylinkės teismas

Ojektas: Rąstinės sienos

Klausimai:

  1. Ar subrangovo UAB „Mxx“ statybos objekte L.Š.M.M.G.B. pagal 2010 m. liepos 14 d. Statybos rangos sutartį Nr. 2010/07/14 atlikti faktiniai darbų kiekiai atitinka visuose UAB „Mxx“ pateiktuose atliktų darbų aktuose nurodytus kiekius?
  2. Kiek kubinių metrų paruoštos (apdorotos) medienos subrangovas UAB „Mxx“ sunaudojo L.Š.M.M.G.B. rąstinių sienų montavimui?
  3. Kiek kubinių metrų paruoštos (apdorotos) medienos reikia viso statybos objekto – L.Š.M.M.G.B. rąstinių sienų montavimui?
  4. Ar subrangovo UAB „Mxx“ pateiktos rangovui UAB „Vxx“ sudarytos sąmatos atitinka visus sąmatoms keliamus reikalavimus?
  5. Kokia yra subrangovo UAB „Mxx“ L.Š.M.M.G.B. atliktų rąstinių sienų montavimo darbų, medžiagų ir įrengimų kaina 2010 m. liepos mėn. kainomis (pagal byloje II t. 46-47 b.l. esančią sąmatą)?
  6. Ar subrangovas UAB „Mxx“ tinkamai vykdė 2010 m. liepos 14 d. su generaliniu rangovu UAB „Vxx“ pasirašytos Statybos rangos sutarties Nr. 2010/07/14 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.4, 4.6, 7.1, 8.5, 10.1 punktų reikalavimus?