doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Medžiagų sandėliavimo aikštelė

Klausimai:

  1. Koks medžiagų sandėliavimo aikštelės, esančios Exx g. 21, Elektrėnuose faktinis plotas?
  2. Koks medžiagų sandėliavimo aikštelės paruošiamojo sluoksnio pjūvis: skaldos, žvyro storis, ar pakloti tekstilės ir tinklo sluoksniai?
  3. Ar faktinis medžiagų sandėliavimo aikštelės plotas ir paruošiamasis aikštelės sluoksnis (skalda, žvyras, tekstilė, tinklas) atitinka aikštelės plotą bei paruošiamąjį aikštelės sluoksnį, numatytą 2005 m. lapkričio 15 d. Generalinėje rangos sutartyje? Jeigu ne, tuomet kas dėl medžiagų sandėliavimo aikštelės buvo numatyta 2005 m. lapkričio 15 d. Generalinėje rangos sutartyje ir kas faktiškai yra atlikta?
  4. Ar visi medžiagų sandėliavimo aikštelės darbai, kurie buvo faktiškai atlikti atspindėti statybos eigą fiksuojančiuose dokumentuose? Jeigu taip, kokie tai dokumentai?
  5. Koks medžiagų sandėliavimo aikštelės plotas ir techniniai duomenys buvo numatyti AB „Lxx“ patvirtintame statinio projekte?
  6. Koks faktinis pastatytos medžiagų sandėliavimo aikštelės plotas ir techniniai duomenys yra užfiksuoti statinio išpildomojoje dokumentacijoje?
  7. Ar įrengiant medžiagų sandėliavimo aikštelę faktiškai atlikti statybos darbai atitinka AB „Lxx“ patvirtintą statinio projektą?
  8. Ar medžiagų sandėliavimo aikštelės faktiniai įrengimo darbai buvo atspindėti pagal norminių aktų reikalavimus užpildytuose statybos eigą fiksuojančiuose dokumentuose kaip tinkamai atlikti ieškovo?