doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Vėdinamo fasado įrengimo darbai

Klausimai:

 1. Ar Ieškovui 2011-06-10 pateiktoje techninėje užduotyje AutoCAD formatu išoriniam ir vidiniam gipskartoniui bei vatai laikyti buvo numatyta tarp termoprofilių horizontalioje padėtyje montuoti „L“ 50x50x1,2 mm kampuočius?
 2. Ar yra darbo laiko skirtumas įrengiant karkasą horizontalioje padėtyje montuoti „L“ 50x50x1,2 kampuočius, ar temoprofilius?
 3. Ar Subrangos sutartyje, jos prieduose, techninėje užduotyje buvo numatyta, kad kai kurios fasado granito plytelės zonose po langais ir virš jų nėra „sveikos“, t.y. prieš kabinant turės būti pjaustomos?
 4. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat kitos byloje esančios medžiagos, UAB „Pxx“ 2011-08-19 buvo pradėjusi fasado granito plytelių kabinimo darbus. Jei taip, kokia dalis darbų buvo atlikta 2011-08-19 dienai?
 5. Ar pagrįstas UAB „Kxx“ reikalavimas UAB „Pxx“ pateiktas Knauf gipskartonio plokštes montuoti pagal Knauf technologiją?
 6. Koks sumontuoto gipskartonio lygumo nuokrypis patalpų viduje ir išorėje leidžiamas pagal STR ir kt. norminius teisės aktus bei pagal Knauf technologiją?
 7. Ar atliekant pilno fasado montavimo darbus langų skardinimo bei palangių įrengimo darbai yra sudėtinė pilno fasado montavimo dalis? Kokiame fasado įrengimo darbų etape turi būti montuojamos išorinės palangės?
 8. Sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat iš kitos byloje esančios medžiagos, kokie darbai, kuriuos pagal Subrangos sutartį įsipareigojo atlikti UAB „Pxx“, 2011-08-19 dienai nebuvo užbaigti, kokia neužbaigtų darbų vertė?
 9. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat iš kitos byloje esančios medžiagos, UAB „Pxx“ pagal Subrangos sutartį 2011-08-19 dienai atlikti darbai atitinka Subrangos sutartyje, jos prieduose, STR bei kt. norminiuose teisės aktuose, Knauf technologijoje numatytus bei įprastai praktikoje tokiems darbams keliamus kokybės reikalavimus, jei ne, tai kokie darbai atlikti netinkamai?
 10. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, prie jo pridėtų nuotraukų bei filmuotos medžiagos, taip pat iš kitos byloje esančios medžiagos, nustatyti UAB „Pxx“ atliktų darbų trūkumai buvo tokie, kad darbus reikėjo taisyti?
 11. Ar 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, prie jo pridėtose nuotraukose bei filmuotoje medžiagoje, 2011-08-18 defektiniame akte bei kitoje bylos medžiagoje užfiksuoti UAB „Pxx“ atliktų statybos darbų trūkumai atitinka tuos, kuriuos taisė UAB „Kyy“ ir UAB „Kxx“?
 12. Ar, sprendžiant iš 2011-09-01 antstolės R. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, prie jo pridėtose nuotraukose bei filmuotoje medžiagoje, 2011-08-18 defektiniame akte bei kitoje bylos medžiagoje užfiksuotų trūkumų pobūdžio bei masto, šių trūkumų šalinimui UAB „Kxx“ patirtos 120 460,04 Lt dydžio išlaidos (įskaitant išlaidas naujoms medžiagoms, technikai, mechanizmams, statybos rangos darbams, darbuotojams, mokesčiams SODRAI ir kt.) atitinka darbų, medžiagų, mechanizmų ir pan. rinkos kainas trūkumų šalinimo metu, ar jos gali būti laikomos protingomis ir pagrįstomis?
 13. Koks yra bendras UAB „Kxx“ nuostolis atsižvelgiant į:
 • UAB „Kxx“ sumokėtą užmokestį UAB „Kyy“ už defektų šalinimą tarp objekto ašių F-A;
 • nuardytas ir iš naujo UAB „Kxx“ pirktas bei panaudotas statybines medžiagas;
 • UAB „Kxx“ atliktą darbų defektų šalinimą bei UAB „Pxx“ neužbaigtų darbų užbaigimą savo jėgomis ir sąskaita?