doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Detalusis planas ir techninis projektas

Klausimai:

  1. Kokio maksimalaus ploto ir aukštingumo pastatą galima suprojektuoti, atsižvelgiant į UAB „Mxx“ 2007 metais parengtą ir patvirtintą žemės sklypų Kxx pr. Nr. 35, 37, 38 ir Sxx g. Nr. 9 galiojantį detalųjį planą, 2992 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Kxx pr. 35, Kxx?
  2. Kokio bendro ploto pastatą galima būtų suprojektuoti, jeigu pastatas būtų projektuojamas 2992 kv. m. ploto žemės sklype, esančiame adresu Kxx pr. 35, Kxx, visoje 2007 metais parengtame ir patvirtintame detaliajame plane pažymėtoje statybos zonoje, o to pastato aukštis atitiktų numatytąjį detaliojo plano brėžinyje?
  3. Ar A. K. įmonės (nuo 2008-05-14 pertvarkytos UAB „Kxx“) pagal 2007-12-21 projektavimo darbų sutartį parengtas II etapo „Lauko inžinerinių tinklų iškėlimas, administracinio pastato su komercinėmis patalpomis, automobilių saugyklos požeminės ir antžeminės dalies statyba“ ir III etapo „Administracinio pastato su komercinėm patalpom antžeminės dalies statyba“ etapų architektūrinės dalies techninis projektas neviršija statinio aukštingumą nurodančių rodiklių bei nepažeidžia galiojančio Detaliojo plano grafinėje dalyje nurodytų statybos zonų H aukštingumo rodiklių?
  4. Ar A. K. įmonės (nuo 2008-05-14 pertvarkytos UAB „Kxx“) pateiktoje III etapo architektūrinės dalies dokumentacijoje numatytas suprojektuoto pastato erkeris atitinka STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priedo 1.1 ir 3 punkto nuostatas?
  5. Ar A. K. įmonės (nuo 2008-05-14 pertvarkytos UAB „Kxx“) pateiktas II etapo projektas nepažeidžia galiojančio detaliojo plano sprendiniuose nurodytų galimų užstatymo zonų?