doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Autoserviso statybos darbai

Klausimai:

 

  1. Ar UAB „Axx“ atliko statybos rangos darbus pagal 2008-05-27 statybos rangos sutartį Nr. Txx vertinant ekspertui pateiktas lokalines sąmatas?
  2. Kokia yra UAB „Axx“ objekte atliktų automatikos darbų skaičiuojamoji kaina?
  3. Kokia yra UAB „Axx“ objekte atliktų dujų privedimo darbų skaičiuojamoji kaina?
  4. Ar UAB „Axx“ pateiktos naujos kai kurių darbų lokalinės sąmatos kainų atžvilgiu atitinka šalių susitarimą, t.y. sutartį, bendrą darbų sąmatą ir žaibosaugos darbų sąmatą?
  5. Ar UAB „Axx“ pateiktose naujose lokalinėse sąmatose nurodytos papildomos (pridėtinės) išlaidos atitinka šalių sutartyje nustatytą darbų kainą?
  6. Ar užsakovui UAB „Ayy“ galioja UAB „Axx“ pateiktos naujos vienašališkai padidintomis darbų kainomis sudarytos lokalinės sąmatos, kurios šalių nebuvo suderintos ir pasirašytos?
  7. Ar UAB „Axx“ pateiktose naujose lokalinėse sąmatose nurodytas UAB „Axx“ darbuotojų darbo įkainis atitinka tuo metu galiojusias rinkos kainas?
  8. Ar UAB „Axx“ turėjo pagrindą vienašališkai padidinti objekte atliekamų darbų kainas, nesuderinusi jų su užsakovu?
  9. Ar UAB „Sxx“ eksperto sudaryta automatikos darbų sąmata atitinka realiai objekte atliktų automatikos darbų kiekį ir jų kainą?