doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio apygardos teismas

Ojektas: Prekybos centro statybos darbai

Klausimai:

  1. Kokius statybos darbus AB „Ixx“ bei jo subrangovai papildomai atliko objekte „XXX“ užsakovui „Axx“ UAB, pakeitus statybos darbų apimtis (t.y. projektą, kuriam buvo išduotas 2007-10-31 Statybos leidimas Nr. xxx, pakeitus projektu, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 Statybos leidimas Nr. xxx, bei kita Atsakovės (jos samdytų asmenų) po 2007-10-31 paruošta projektine dokumentacija)?
  2. Kokie iš atsakyme į klausimą Nr. 1 nurodyti statybos darbai buvo įtraukti į 2007 m. lapkričio 28 d. „Statybos genrangos sutartį“ Nr. SR-07/11/28 su papildomais susitarimais, o kokie ne? Kokia yra pastarųjų statybos darbų apimtis bei kaina, nustatyta pagal 2007 m. lapkričio 28 d. „Statybos genrangos sutarties“ Nr. SR-07/11/28 nuostatas? (atsakyti į klausimą įvertinant darbų apimtį pagal Projektą prie Rangos sutarties ir nustatant, kiek iš atsakyme į Pirmąjį klausimą nurodytų papildomų darbų buvo įtraukti į Projektą prie Rangos sutarties, o kiek – ne).
  3. Kokius statybos darbus AB „Ixx“ bei jo subrangovai papildomai atliko objekte „XXX“ užsakovui „Axx“ UAB, pakeitus statybos darbų apimtis, t.y. projektinę dokumentaciją parengtą iki 2007-11-28 statybos genrangos sutarties pasirašymo (įskaitant prie šių paaiškinimų pridedamus brėžinius), pakeitus projektu, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 Statybos leidimas Nr. xxx bei kita Atsakovės po sutarties pasirašymo parengta ir pateikta projektine dokumentacija?
  4. Ar UAB „Bxx“ 2007-11-19 komerciniame pasiūlyme ir 2007-12-14 tarp UAB „Bxx“ ir AB „Ixx“ sudarytoje sutartyje nurodytos gelžbetonio konstrukcijų (gaminių) apimtys ir kaina objekto statybos eigoje išaugo dėl atsakovo „Axx“, UAB atliktų projektinės dokumentacijos pakeitimų, jei taip, kokia apimtimi (nurodant piniginę išraišką)?
  5. Kokią įtaką UAB „Bxx“ į objektą tiekiamų gelžbetonio gaminių apimčių ir kainos padidėjimas turėjo įtaką gelžbetonio, konstrukcijų montavimo ir kitų darbų apimtims ir kainai (nurodant piniginę išraišką)?