doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Pastato automatikos sistema

Klausimai:

 1. Ar pagal UAB „Vxx“ ir UAB „Vxx“ sudarytas 2006 m. birželio 1 d., 2007 m. birželio 8 d. Statybos subrangos sutartis bei 2008 m. papildomus susitarimus (5) dėl pastato su priestatu, esančio Kxx 22, Vilniuje, ventiliacijos sistemų ortakyno ir fasoninių dalių montavimo darbų, vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos ir šalčio reguliavimo, šaldymo mašinos hidraulikos mazgo įrengimo, ekranų kondicionavimo, ekranų vėdinimo, automatikos įrengimo darbų atlikti ir perduoti UAB „Vxx“, ar atitinka techninį projektą ir išpildomąją dokumentaciją?
 2. Kokia dokumentacija turėtų būti pateikta ekspertui, kad jis galėtų pasisakyti dėl defektų masto, lokalizacijos, taisymo darbų kainos pagrįstumo, nes ekspertizės akto išvadų 1 lentelė 1 punkto 7 stulpelyje (Ekspertizės akto 80 lapas) nurodyta, kad iš tyrimui pateiktos dokumentacijos negalima nustatyti defektų masto, lokalizacijos ir kainos pagrįstumo? Ar iš papildomai šalių pateiktų dokumentų, aktų, galima sukonkretinti išvadą dėl defektų apimties ir kainos?
 3. Ar sistemų aprašymas yra pateiktas darbo projekte? Jeigu taip, ar jis buvo privalomas pateikti ir ar be sistemų aprašymo, įmanoma naudoti UAB „Vxx“ atliktų darbų rezultatą (sistemas) pagal nustatytą paskirtį?
 4. Ar buvo būtina perdaryti funkcines programas?
 5. Ar ekspertas turėjo, vertino ir tyrė UAB „Vxx“ atliktų darbų perdavimo UAB „Vxx“ aktus?
 6. Ar ekspertas vertino bylos medžiagoje esantį 2009-07-01 posėdžio protokolą bei jame nurodytą UAB „Vxx“ įsipareigojimą ištaisyti defektus?
 7. Ar ekspertas vertino bylos II t. 96-100, 104-109 lapuose esančius dokumentus?
 8. Ar ekspertas vertino, koks kabelis buvo sumontuotas BMS sistemoje? Ir jei taip, ar toks kabelis buvo tinkamas?
 9. Ar ieškovas faktiškai darbams atlikti panaudojo darbo projekte numatytus programuojamus valdiklius ir ar ekspertas vertino darbo projekte numatyto ryšio kabelio tinkamumą kitiems, nei darbo projekte nurodytiems, valdikliams, kuriuos faktiškai panaudojo ieškovas darbams atlikti?
 10. Ar visiems valdikliams galima naudoti bet kokį kabelį ir ar galimai paaiškėjus, kad kabelis nesuderinamas su valdikliais, buvo būtina pakeisti netinkamą kabelį?
 11. Ar ekspertas turėjo ir vertino BMS sistemos įrengimo darbų perdavimo-priėmimo atsakovui aktą?
 12. Ar turėjo būti sumontuotas lauko temperatūros ir santykinės drėgmės daviklis ir ar ieškovo sumontuotas lauko oro temperatūros jutiklis ortakyje (be santykinės drėgmės matavimo) atitinka projekto reikalavimus?
 13. Kokia papildoma informacija turėtų būti pateikta ekspertui kainos pagrįstumui patvirtinti/paneigti?
 14. Ar ekspertas vertino techniniame projekte, projektavimo užduotyje ir darbo projekte numatytą garo drėkintuvą ir šio drėkintuvo gamintojo reikalavimą instaliuoti maksimalios drėgmės jutiklį ir ar pagal techninio projekto ir projektavimo užduoties reikalavimus turėjo būti įrengiamas garo drėkintuvas ir instaliuotas maksimalios drėgmės jutiklis?
 15. Ar turėjo būti instaliuotas maksimalios drėgmės jutiklis ir atitinkamai nutiestas kabelis, atlikti instaliavimo darbai, reikalingi šiam jutikliui instaliuoti?
 16. Ar ieškovui parengus darbo projektą, kuris atitiktų projektavimo užduoties, techninio projekto reikalavimus, ekspertizės akto išvadų 4 lentelėje nurodytus darbus būtų buvę būtina atlikti?