doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Palangos miesto apylinkės teismas

Ojektas: Kiemo aikštelė

Klausimai:

  1. Ar aikštelė, esanti S. N. priklausančiame žemės sklype, adresu Jxx g. 50, Palanga, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše kiemo aikštelė kartu su stogine ir tvora įvardijama kaip kiti statiniai, kuriems visiems priskiriamas tas pats unikalus numeris), nuo jos statybos pabaigos momento buvo kokiu nors būdu rekonstruota ar kitokiu būdu pakeista (įskaitant, tačiau neapsiribojant, išplatinimą)? Jeigu taip, tai kokia apimtimi atlikta aikštelės rekonstrukcija, padidinta ar pamažinta ar panašiai?
  2. Ar atsakovo UAB „Axx“ įkalti metaliniai vertikalūs armatūros strypai, kurių fotofiksacijos yra pateikiamos civilinės bylos Nr. 2-162-588/2011 lape Nr. 24 (2010-08-26 d. Antstolio A. S. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 58 priede), yra faktiškai įterpti į aikštelę, esančią S. N. priklausančiame žemės sklype, adresu Jxx g. 50, Palanga, unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx (VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše kiemo aikštelė kartu su stogine ir tvora įvardijama kaip kiti statiniai, kuriems visiems priskiriamas tas pats unikalus numeris) ir taip pažeidžia jos vientisumą?
  3. Kuriame žemės sklype (ar Jxx g. 50, Palanga, ar Jxx g. 30, Palanga) yra atsakovo UAB „Axx“ įkalti metaliniai vertikalūs armatūros strypai?
  4. Ar atitinka žemės sklypų Jxx g. 50, Palanga, ir Jxx g. 30, Palanga, ribos pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis ir faktinę padėtį?