doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio apygardos teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo stogo danga

Klausimai:

  1. Kokie norminiai aktai 2002-05 mėn. reglamentavo profiliuotų plieno lakštų stogo dangoms kokybės reikalavimus? Ar šiuos reikalavimus atitiko D. Š. parduota ir sumontuota stogo danga Polyester P30? Jei ne, kokie norminiai aktai buvo pažeisti?
  2. Kokie stogo dangos pažeidimai ir kokiose vietose? Kokį plotą (procentaliai nuo viso stogo dangos) apima korozija? Kokį plotą sudaro išorinėje dangos pusėje? Ar šie pažeidimai keičia (blogina) stogo dangos funkciją ir kaip? Ar galima pakeisti pažeistus plieno lakštus nekeičiant viso stogo taip, kad nenukentėtų stogo kokybė ir išvaizda? Jei taip, kiek procentų plieno lakštų reikėtų pakeisti?
  3. Ar stogo sumontavimas (dengimo darbai) atitiko montavimo metu (2002 m. 05-07 mėn.) galiojusius tokios rūšies darbams statybos norminių aktų keliamus reikalavimus (o tokiems nesant – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus)? Jei šie reikalavimai pažeisti, tai kokią įtaką pažeidimai turėjo stogo dangos pažeidimams?
  4. Kokios stogo dangos pažeidimo priežastys?
  5. Jeigu stogo dangos pažeidimai atsirado dėl netinkamos kokybės ir/ar netinkamo uždengimo, ir/ar netinkamos stogo priežiūros, kokį procentą nuo visos stogo dangos sudaro kiekvienas iš pažeidimų?
  6. Ar stogo dangos priežiūrą reglamentuoja norminiai aktai? Jei taip, tai kokie? Ar pardavėjas privalėjo įspėti dėl didesnės, nei įprasta priežiūros? Ar šių reikalavimų laikėsi D. Š.?
  7. Ar nustatyti pažeidimai (jei bus nustatyti) turi/gali turėti įtakos stogo dangos esminei funkcijai, t.y. namo konstrukcijų apsaugai nuo atmosferinio poveikio?
  8. Ar šiuo metu namui yra padaryta kokia nors žala (pakenkiant pačiam statiniui dėl stogo dangos funkcijų neatlikimo (jei tai nustatyta)?