doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: Bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas

Klausimai:

  1. Ar pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus teisiškai ir faktiškai yra galima atidalyti bendro naudojimo patalpas, kadastro ir registro byloje pažymėtas 31-25, 31-30, 31-31, esančias gyvenamajame pastate Axx g. 5, Vilniuje (pastato unikalus Nr. 1094-xxxx-6013, plane pažymėtas 1A4p) iš bendrosios dalinės nuosavybės? Ar bendrojo naudojimo patalpos, kadastro ir registro byloje pažymėtos 31-25, 31-30, 31-31, esančios gyvenamajame pastate Axx g. 5, Vilniuje (pastato unikalus Nr. 1094-xxxx-6013, plane pažymėtas 1A4p) gali būti atidalytos N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytame M. P. projektavimo firmos parengtame projekte bei A. J. pasiūlytuose UAB „Axx“ parengtuose projektuose dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės nurodytais būdais?
  2. Ar bendro naudojimo patalpas, kadastro ir registro byloje pažymėtas 31-25, 31-30, 31-31, esančias gyvenamajame pastate Axx g. 5, Vilniuje (pastato unikalus Nr. 1094-xxxx-6013, plane pažymėtas 1A4p) atidalijant pagal A. J. pasiūlytą pirminį UAB „Axx“ 2010 m. rugpjūčio mėn. parengtą atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektą UAB „Axx“ būtų atimta galimybė patalpoms, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, prisijungti prie kanalizacijos stovo?
  3. Kaip ekonomiškumo ir racionalumo požiūriu vertintini N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytas M. P. projektavimo firmos parengtas projektas bei A. J. pasiūlyti UAB „Axx“ parengti projektai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tuo aspektu, kad pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0038, savininkai, norėdami naudotis jiems priskiriama bendrojo naudojimo patalpos, kadastro ir registro byloje pažymėtos 31-25, dalimi, įrengdami įėjimą į šias patalpas turės išgriauti laikančiąsias konstrukcijas, o pagal UAB „Axx“ parengtus projektus patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0038, savininkai į jiems priskiriamą bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalį galėtų patekti per esamą durų angą?
  4. Kaip ekonomiškumo ir racionalumo požiūriu vertintini N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytas M. P. projektavimo firmos parengtas projektas bei A. J. pasiūlyti UAB „Axx“ parengti projektai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tuo aspektu, kad pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, savininkui tenka viena dalis bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, o pagal UAB „Axx“ parengtus projektus patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, savininkui tenka dvi skirtingos bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalys vietoje vienos pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, vertintina kaip pabloginanti patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0039, savininko padėtį?
  5. Kaip ekonomiškumo ir racionalumo požiūriu vertintini N. M., R. M. ir UAB „Axx“ pasiūlytas M. P. projektavimo firmos parengtas projektas bei A. J. pasiūlyti UAB „Axx“ parengti projektai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tuo aspektu, kad pagal M. P. projektavimo firmos parengtą projektą, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0036, savininkui norinčiam naudotis jam priskirta bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalimi, tektų išgriauti esamą sanitarinį mazgą arba įrengti naują durų angą griaunant laikančiąsias konstrukcijas, o pagal UAB „Axx“ parengtus projektus patalpų, kurių unikalus Nr. 1094-xxxx-6013:0036, savininkui, norinčiam naudotis jam priskirta bendrojo naudojimo patalpų, kadastro ir registro byloje pažymėtų 31-25, dalimis, tektų išgriauti užmūrytą buvusią angą į bendrojo naudojimo patalpas, kadastro ir registro byloje pažymėtas 31-25?
  6. Ar įmanomas bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pagal bendraturčiams UAB „Axx“, N. M. ir R. M. bei A. J. nuosavybės teise valdomas šių patalpų dalis, nenukrypstant nuo proporcingumo principo – priteisiant kiekvienam iš bendratučių jų nuosavybės teise valdomą bendrojo naudojimo patalpų plotą viena patalpa (atidalijamos dalies neskaidant į atskiras patalpas)?
  7. Ar įmanomas bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pagal ieškovų UAB „Axx“, N. M. ir R. M. teismui kartu su ieškiniu pateiktą M. P. projektavimo firmos parengtą bendrojo naudojimo patalpų paskirstymo projektą?
  8. Ar įmanomas bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra pagal atsakovės A. J. kartu su 2011 m. birželio 20 d. teismui pateiktu patikslintu priešieškiniu UAB „Axx“ 2011 m. birželio mėn. parengtą gyvenamojo pastato Axx g. 5, Vilniuje, projektą?
  9. Jei bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas įmanomas natūra pagal bendraturčiams UAB „Axx“, N. M. ir R. M. bei A. J. nuosavybės teise valdomas šių patalpų dalis, nenukrypstant nuo proporcingumo principo – priteisiant kiekvienam iš bendratučių jų nuosavybės teise valdomą bendrojo naudojimo patalpų plotą viena patalpa (atidalijamos dalies neskaidant į atskiras patalpas), nurodyti, ar yra galimybė šias patalpas atidalyti kitaip, nei nurodyta M. P. projektavimo firmos parengtame bendro naudojimo plotų paskirstymo projekte?
  10. Jei bendrojo naudojimo patalpų atidalijimas įmanomas pagal abu teismui pateiktus atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektus, nurodyti, kuris projektas, vertinant architektūriniu požiūriu yra racionalesnis, patogesnis naudotis ir atitinkantis proporcingumo principą (bendratučių nuosavybės teise valdomas bendrojo naudojimo patalpų dalis)?