doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo stogas

Klausimai:

  1. Ar gyvenamojo namo, esančio Lxx g. 28, Vilniuje, įrengto stogo konstrukcija atitinka stogo konstrukciją, pavaizduotą ekspertui pateikiamuose brėžiniuose?
  2. Ar gyvenamojo namo, esančio Lxx g. 28, Vilniuje, stogo konstrukcijos, pavaizduotos pateiktuose brėžiniuose, įrengimui yra reikalingi pateiktuose medžiagų kiekių suderinimo akte bei atliktų darbų aktuose nurodyti darbai ir medžiagos? Ar yra reikalingi nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai? Ar šie kiekiai yra būtini ir pakankami?