doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio apygardos teismas

Ojektas: Prekybos centro statybos darbai

Klausimai:

  1. Kokius statybos darbus AB „Ixx“ bei jo subrangovai papildomai atliko objekte „XXX“ užsakovui „Axx“ UAB, pakeitus statybos darbų apimtis (t.y. projektą, kuriam buvo išduotas 2007-10-31 Statybos leidimas Nr. XXX, pakeitus projektu, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 Statybos leidimas Nr. XXX, bei kita Atsakovės (jos samdytų asmenų) po 2007-10-31 paruošta projektine dokumentacija)?
  2. Kokie iš atsakyme į klausimą Nr. 1 nurodyti statybos darbai buvo įtraukti į 2007-11-28 Statybos genrangos sutartį Nr. SR-07/11/28 su papildomais susitarimais, o kokie ne? Kokia yra pastarųjų statybos darbų apimtis bei kaina, nustatyta pagal Statybos genrangos sutarties Nr. SR-07/11/28 nuostatas?
  3. Kokie statybos darbai, nurodomi Objektinėje sąmatoje bei lokalinėse sąmatose, AB „Ixx“ pateiktose kartu su ieškiniu, nebuvo numatyti projekte, kuriam buvo išduotas 2007-10-31 statybos leidimas Nr. XXX, tačiau buvo numatyti projekte, kuriam buvo išduotas 2008-11-05 statybos leidimas Nr. XXX, ir/arba brėžiniuose „Taip pastatyta“? Ar šie darbai buvo įtraukti į 2007-11-28 Statybos genrangos sutartį Nr. SR-07/11/28 su papildomais susitarimais?
  4. Ar objekte yra tokių darbų, kurie buvo AB „Ixx“ užaktuoti ir ieškovės apskaitoje pripažinti kaip atlikti, tačiau UAB „Axx“ nepriimti? Kokie tai darbai?
  5. Kokius ir kokios vertės papildomus darbus atliko subrangovai?