doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

Ojektas: Butai Vilniuje (užliejimas)

Klausimai:

  1. Ar E. R. ir B. R. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame V. Š g. 1-42/ S g. 17-42, Vilniuje, sanitarinėje patalpoje (tualete), buto plane pažymėtoje 42-3, nuo 2004 08 11 buvo pakeista joje esanti inžinerinė ir santechnikos įranga (santechnikos prietaisai, vandentiekio, kanalizacijos įranga (vamzdžiai) bei ant jų esantys įrenginiai – filtrai, apskaitos prietaisai, ventiliai)?
  2. Ar E. R. ir B. R. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame V. Š g. 1-42/ S g. 17-42, Vilniuje, sanitarinėje patalpoje (tualete), buto plane pažymėtoje 42-3, esanti inžinerinė ir santechnikos įranga (jos sudėtinės dalys) turi trūkumų ar gedimų bei ar dėl šių trūkumų ar gedimų galėjo būti užlietos minėto buto bei po juo esančios patalpos?
  3. Ar E. R. ir B. R. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio buto, esančio V. Š g. 1-42/ S g. 17-42, Vilniuje, patalpose yra pėdsakų, kurie galėjo atsirasti 2004 m. 08 mėn. įvykusios vandentiekio avarijos, kurios metu vanduo turėjo patekti į minėtas patalpas, metu?
  4. Ar A B. nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame V. Š. g. 1-37/ S. g. 17-37, Vilniuje, patalpų bei inžinerinės įrangos (vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo) išdėstymas atitinka namo V. Š. g. 1/ S. g. 17, Vilniuje kadastro ir registro byloje esančiuose planuose nurodytą minėto buto patalpų ir inžinerinės įrangos išdėstymą? Jei yra patalpų ar inžinerinės įrangos išdėstymo pakitimai – kokie jie ir ar tai galėjo būti 2004 m. 08 mėn. įvykusios vandentiekio avarijos bute, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, priežastimi, taip pat, ar atlikti pakitimai galėjo įtakoti užliejimo mąstą iš buto, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, patalpų?
  5. Ar parduotuvės patalpose, esančiose V. Š. g. 1-35/ Sodų g. 17-35, Vilniuje, patalpų bei inžinerinės įrangos (vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo) išdėstymas atitinka namo V. Š. g. 1/ S. g. 17, Vilniuje kadastro ir registro byloje esančiuose planuose nurodytą minėtos parduotuvės patalpų ir inžinerinės įrangos išdėstymą? Jei yra patalpų ar inžinerinės įrangos išdėstymo pakitimai – kokie jie ir ar galėjo būti 2004 m. 08 mėn. įvykusios vandentiekio avarijos bute, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, priežastimi, taip pat, ar atlikti pakitimai galėjo įtakoti jo užliejimo mąstą iš buto, esančio V. Š. g. 1-42/ S. g. 17-42, Vilniuje, patalpų?