doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Sporto rūmų Kaune pamatai

Klausimai:

 1. Ar statinio Techninis projektas atitinka norminių teisės aktų reikalavimus?
 2. Ar statinio Techniniame projekte buvo numatyti tikslūs sprendiniai dėl statinio pakolonių (galvenų) apkrovimo? Jeigu taip, kokie tai sprendiniai?
 3. Ar UAB „Axx“ Darbo projektas atitinka norminių teisės aktų reikalavimus, ar rengiant Darbo projektą buvo tinkamai atsižvelgta į statinio Techninio projekto sprendinius, susijusius su polių kiekiu, polių ilgiu, rostverko gabaritais, rostverko betono ir armatūros kiekiu?
 4. Jeigu ne, ar UAB „Pxx“, rengdama pakolonių (galvenų) Darbo projekto konstrukcinę dalį, galėjo pastebėti ir nustatyti, kad UAB „Axx“ Darbo projektas neatitinka norminių teisės aktų reikalavimų ir Techninio projekto?
 5. Ar UAB „Pxx“ pakolonių (galvenų) Darbo projekto konstrukcinė dalis parengta laikantis norminių teisės aktų reikalavimų ir atsižvelgiant į statinio Techninio projekto sprendinius?
 6. Ar ginčo atveju buvo būtina statinio projekto ekspertizė iki statybos leidimo išdavimo?
 7. Ar statinio projekto ekspertas, priimdamas statinio projekto išvadą, iš tuo metu egzistavusių duomenų (dokumentų) galėjo nustatyti, ar statinio poliai ir galvenos suprojektuoti laikantis norminių teisės aktų reikalavimų bei Techninio ir Darbo projekto, ar nėra neatitikimų tarp Techninio ir Darbo projektų? Jeigu taip, ar statinio projekto ekspertas nustatė šiuos trūkumus?
 8. Kokia yra priežastis, nulėmusi būtinybę atlikti objekto pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus?
 9. Kurio projektavimo procese dalyvavusio asmens veiksmai nulėmė būtinybę atlikti objekto pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus, t.y. kurio asmens veiksmai lėmė kilusias pasekmes?
 10. Ar būtinybė atlikti objekto pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus atsirado dėl UAB „Axx“ padarytos klaidos? Jeigu taip, kokia tai klaida?
 11. Ar byloje nurodytos žalos dydis yra pagrįstas bei ar jis išimtinai susijęs su pakolonių (galvenų) stiprinimo darbų atlikimu?
 12. Ar buvo padaryta klaida UAB „Axx“ parengtuose Kauno XXX apkrovų į pamatus skaičiavimuose, kuriuos UAB „Axx“ perdavė savo subrangovui UAB „Pxx“ kaip užduotį pakolonių (galvenų) darbo projekto konstrukcinei daliai parengti?
 13. Jeigu atsakymas į pirmą klausimą būtų teigiamas, ar, esant tokiai klaidai, buvo būtina koreguoti pakolonių (galvenų) konstrukcinės dalies darbo projektą ir atlikti pakolonių (galvenų) stiprinimo darbus?
 14. Ar buvo atlikti ieškinyje nurodyti pakolonių (galvenų) įrengimo darbai (už 275 178,90 Lt be PVM) iki tol, kol UAB „Vxx“ sužinojo apie galvenų darbo projekto klaidą?
 15. Ar buvo atlikti UAB „Vxx“ ieškinyje nurodyti pakolonių (galvenų) sustiprinimo darbai (už 2 064 912,78 Lt be PVM), taip ištaisant pirminiame darbo projekte buvusią klaidą?
 16. Koks yra UAB „Vxx“ nuostolių dydis dėl pakolonių (galvenų) stiprinimo darbų atlikimo?