doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Daugiabučio namo renovacija

Klausimai:

  1. Ar ieškovės UAB „Sxx“ pateiktuose darbų pridavimo aktuose nurodyti darbai gyvenamajame name, esančiame Kėdainiuose, Lxx g. 9, yra atlikti kokybiškai? Jeigu darbai atlikti nekokybiškai, kokia yra nekokybiškai atliktų darbų sąmatinė vertė?
  2. Ar ieškovės UAB „Sxx“ pateiktuose darbų pridavimo aktuose nurodyti darbai visi yra atlikti gyvenamajame name, esančiame Kėdainiuose, Lxx g. 9? Jeigu atlikti ne visi darbai, nurodyti aktuose, kokia neatliktų darbų sąmatinė vertė?
  3. Jeigu būtų nustatyti tam tikri atliktų darbų trūkumai, esant galimybei, nurodyti jų atsiradimo (buvimo) datą? Ar šie trūkumai galėjo būti akivaizdžiai matomi darbų perdavimo-priėmimo metu?