doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema

Klausimai:

  1. Ar pagal UAB „Vxx“ ir UAB „Vxx“ sudarytas 2006 m. birželio 1 d., 2007 m. birželio 8 d. Statybos subrangos sutartis bei 2008 m. papildomus susitarimus (5) dėl pastato su priestatu, esančio Kxx 22, Vilniuje, ventiliacijos sistemų ortakyno ir fasoninių dalių montavimo darbų, vėdinimo, oro kondicionavimo, šilumos ir šalčio reguliavimo, šaldymo mašinos hidraulikos mazgo įrengimo, ekranų kondicionavimo, ekranų vėdinimo, automatikos įrengimo darbų atlikti ir perduoti UAB „Vxx“, ar atitinka techninį projektą ir išpildomąją dokumentaciją?
  2. Jei UAB „Vxx“ atlikti darbai neatitinka techninio projekto ir išpildomosios dokumentacijos, nurodyti konkrečius darbų trūkumus, ar trūkumai pašalinti, kada ir kas tuos trūkumus pašalino, nurodyti, būtinas nekokybiškai atliktų darbų šalinimo išlaidas?
  3. Ar UAB „Yxx“ atlikti ir 2009-07-08, 2010-02-19 Statybos rangos sutartyse (darbų atlikimo-priėmimo aktuose, PVM s/f, užfiksuoti fotonuotraukose) nurodyti darbai yra UAB „Vxx“ atliktų darbų trūkumų šalinimo darbai (ar dalis jų)? Ar tai papildomi, techniniame projekte, su UAB „Vxx“ sudarytose sutartyse nenumatyti darbai? Ar buvo būtini ir kokia šių darbų vertė?