doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos miesto apylinkės teismas

Ojektas: Reklaminis stendas

Klausimai:

 1. Ar UAB „Pxx“ parengtas techninis projektas atitinka statybos techninių reglamentų normas?
 2. Jei ne, tai kokios techninio projekto sudedamosios dalys, nuostatos, neatitinka statybos techninių reglamentų nuostatų ir kokių?
 3. Ar UAB „Pxx“ statinio techninis projektas parengtas pagal UAB „Exx“ pateiktus brėžinius? Jei ne, kokie konkretūs projekto ir brėžinių neatitikimai?
 4. Ar techniniame projekte yra nurodyti visų naudojamų medžiagų matmenys? Jei ne, kokių medžiagų matmenys nenurodyti?
 5. Ar techniniame projekte nurodytų, naudojamų medžiagų matmenys (vamzdžių storis ir kt.) nėra mažesni, palyginus su statinio brėžiniais pateiktais UAB „Exx“? Jei taip, tai ar tai turi įtakos gaminio kainai, jei turi – kokią įtaką?
 6. Jeigu techniniame projekte naudojamų medžiagų matmenys yra sumažinti, kokią įtaką tai turi gaminio saugumui ir kokybei?
 7. Ar statinio projekte privaloma buvo nurodyti skaičiavimus? Jei taip – ar buvo atlikti ir tinkamai įforminti visi privalomi skaičiavimai (plokštumos sutvirtinimo vietų skaičius ir jų padėtis plokštumoje ir kt.), atliekant techninį projektą šiam statiniui?
 8. Ar techniniame projekte yra numatyta vieta planuojamoms inžinerinėms sistemoms, jų įrengimui? Ar tai buvo numatyta? Ar tai atlikta tinkamai?
 9. Ar pagal byloje esančias nuotraukas (b.l. 3, 2 t.) galima padaryti išvadą, kad vietos inžinerinėms sistemoms įrengtos tinkamai?
 10. Ar toks inžinerinių sistemų įrengimas statinyje gali turėti neigiamą poveikį pačiam statiniui (pagal pateiktas gaminio nuotraukas (b.l. 3, 2 t.))?
 11. Ar galima padaryti išvadą, jog vietų inžinerinėms sistemoms įrengimo darbai yra užbaigti?
 12. Ar vanduo, patenkantis per išgręžtą ir neužsandarintą skylę, ir besikaupiantis laikančiosios konstrukcijos viduje, neturės korozijos neigiamų pasekmių gaminiui (pagal pateiktas gaminio nuotraukas (b.l. 3, 2 t.))?
 13. Ar tokiam statiniui projektuotojas, gamintojas, gaminio montuotojas privalo numatyti ir įrengti žaibolaidį, įžeminimą? Jei taip, ar tai buvo numatyta techniniame projekte?
 14. Ar statinį sumontavus, statinio sutvirtinimo darbai buvo užbaigti ir jie atlikti tinkamai (pagal pateiktas gaminio nuotraukas (b.l. 3, 2 t.)), jei ne – ar tai turi įtakos saugiam statinio naudojimui?
 15. Ar leistina šalia suprojektuotų pagrindinių tvirtinimo skylių išgręžti naujas skyles (UAB „Pxx“ pasiūlymas ištaisyti trūkumus)?
 16. Ar leidžiant tai atlikti, konstrukcija liktų tokia pat stabili ir tvirta, įvertinant apkrovą, kad statinys nekeltų pavojaus aplinkai ir nepažeidžiant statinio kokybės (pagal galiojančius STR)? Jei ne – kaip turėtų būti ištaisytas tokių darbų trūkumas?
 17. Ar laikantysis konstrukcijos stovas prie monolitinio pamato pritvirtintas pagal techninį projektą, ar toks tvirtinimo būdas atitinka STR reikalavimus, ar tai garantuoja statinio stabilumą? Jei ne – kaip turėjo būti atliktas tvirtinimas?
 18. Ar erdvinės konstrukcijos (plokštumos) montavimas į vientisą gaminį vietoje atitinka UAB „Exx“ užduočiai pateiktus brėžinius? Ar pagaminta gamybos vietoje vientisa suvirinta plokštuma yra patikimesnė už plokštumą, surinktą montavimo vietoje iš atskirų dalių?
 19. Ar UAB „Pxx“ pagamintas statinys iš esmės atitinka 2010-09-24 Rangos sutarties Nr. LS 10/09-24-1 reikalavimus?
 20. Ar pagal UAB „Pxx“ parengtą techninį projektą pagamintas ir sumontuotas statinys būtų tinkamas naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį?