doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Butas

Klausimai:

  1. Kokie yra nustatyti nekokybiškai atlikti statybos darbai bute, esančiame Kxx g. 4-44, Vilniuje?
  2. Kokia/kokios gali būti sienų įtrūkimų, esančių bute adresu Kxx g. 4-44, Vilniuje, priežastis/priežastys? Jeigu šių priežasčių buvo kelios, nustatyti, kokia procentaliai (procentine išraiška) yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka įtrūkimų atsiradimui?
  3. Ar minėtų įtrūkimų priežastis/priežastys galėjo būti I. G. ir V. G. ar jų pasitelktų trečiųjų asmenų atlikti buto apdailos/remonto darbai ir/ar netinkamas buto eksploatavimas?
  4. Ar I. G. ir V. G. (ar jų pasitelkti tretieji asmenys) buto pilnos apdailos darbus atliko laikantis statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų?
  5. Ar bute, esančiame Kxx g. 4-44, Vilniuje, susidaro neleistini šilumos – šalčio nuostoliai per buto langus ir išorines atitvaras? Jeigu tokie neleistini šilumos – šalčio nuostoliai susidaro, tai kokia/kokios gali būti neleistinų šilumos – šalčio nuostolių atsiradimo priežastis/priežastys? Jeigu šių priežasčių buvo kelios, nustatyti, kokia procentaliai (procentine išraiška) yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka neleistinam šilumos – šalčio nuostolių atsiradimui?
  6. Ar minėtų neleistinų šilumos – šalčio nuostolių atsiradimo, jeigu bus nustatyta, kad tokie susidaro, priežastis/priežastys galėjo būti I. G. ir V. G. ar jų pasitelktų trečiųjų asmenų atlikti buto apdailos/remonto darbai ir/ar netinamas buto eksploatavimas?
  7. Kokia/kokios gali būti buto balkono durų neatsidarymo 90 laipsnių kampu priežastis/priežastys? Jeigu šių priežasčių buvo kelios, nustatyti kokia procentaliai (procentine išraiška) yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka šio trūkumo atsiradimui?
  8. Ar minėto balkono durų neatsidarymo 90 laipsnių kampu atsiradimo priežastis/priežastys galėjo būti I. G. ir V. G. ar jų pasitelktų trečiųjų asmenų atlikti apdailos/remonto darbai?