doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Autoservisas

Klausimai:

 1. Ar statybos rangos sutarties Nr. T081P22111 2008-05-27 Priedas Nr. 1 Medžiagos ir komplektuojantys mazgai yra sudarytas pagal G. B. personalinės projektavimo įmonės techninį projektą ar pagal UAB „Axx“ parengtą inžinerinių vidaus tinklų projektą/projektinę dokumentaciją?
 2. Ar UAB „Axx“ atliko statybos rangos darbus pagal statybos rangos sutartį Nr. T081P22111 2008-05-27?
 3. Ar atliktų darbų priėmimo aktai Nr. 080129SB, Nr. 081030SB, Nr. 080829SB, Nr. 081128SB, Nr. 081129SB bei jų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. 148248, Nr. 151245, Nr. 151743, Nr. 152079, Nr. 152080 atitinka statybos rangos sutarčiai Nr. T081P22111 (2008-05-27) atliktų darbų kiekių ir kainų atžvilgiu?
 4. Ar UAB „Axx“ ir/arba T. B. yra užfiksavę Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose Nr. 080428SB, Nr. 080129SB, Nr. 081030SB, Nr. 080829SB, Nr. 081128SB, Nr. 081129SB atliktų darbų trūkumus?
 5. Ar prie UAB „Sxx“ atliktų statybos darbų kainų ir kiekių Tyrimo akto Nr. 12-10 pridėtose sąskaitose-faktūrose Nr. 03846 ir Nr. 03960, atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte, pasirašytame tarp UAB „Axxx“ ir UAB „Rxxx“ yra įvardinti darbai, kurie turėjo būti atlikti UAB „Axx“ pagal Rangos sutartį Nr. T081P22111, pasirašytą 2008-05-27 ir Sutarties priedą Nr. 1 Detalus atliekamų darbų, teikiamos įrangos ir medžiagų sąrašas?
 6. Ar prie UAB „Sxx“ atliktų statybos darbų kainų ir kiekių Tyrimo akto Nr. 12-10 pridėtoje sąskaitoje-faktūroje Nr. ASF Nr. 080347 ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte, pasirašytame tarp UAB „Axx“ ir UAB „Axx“ yra įvardinti darbai, kurie turėjo būti atlikti UAB „Axx“ pagal Rangos sutartį Nr. T081P22111, pasirašytą 2008-05-27 ir Sutarties priedą Nr. 1 Detalus atliekamų darbų, teikiamos įrangos ir medžiagų sąrašas?
 7. Ar rangovo UAB „Axx“ į bylą pateikti projektiniai dokumentai atitinka techniniam projektui keliamus reikalavimus?
 8. Pagal kieno parengtą techninį projektą (UAB „Axx“ ar G. B.) buvo atlikti darbai objekte?
 9. Ar objekte buvo atlikti visi darbai, kurie nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 080129SB, Nr. 081030SB, Nr. 081128SB, Nr. 081129SB, Nr. 080829SB?
 10. Kokia yra UAB „Axx“ atliktų objekte darbų sutartinė kaina, atsižvelgiant į tai, kad Sutarties Nr. T081P22111 Priede Nr. 1 „Detalus atliekamų darbų, teikiamos įrangos ir medžiagų sąrašas“ yra nurodyta bendra darbų ir medžiagų kaina 433 018 Lt be PVM, o šalys Sutartyje įtvirtino, kad visi šie darbai bus atlikti už 400 000 Lt be PVM?
 11. Kokia yra UAB „Axx“ atliktų žaibosaugos įrengimo darbų skaičiuojamoji kaina?
 12. Kokia UAB „Axx“ realiai atliktų priešgaisrinės signalizacijos montavimo darbų sutartinė kaina?