doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo langai

Klausimai:

 1. Ar 2006-2007 metais A. Zxx firma „Sxx“ kokybiškai atliko 24 langų renovavimo darbus gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir 41 langų renovavimo darbus gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, ar šie langai tinkami naudoti pagal paskirtį?
 2. Ar gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, naminis grybas ir pelėsis atsirado, sienos pradėjo drėgti dėl A. Zxx firmos „Sxx“ 2006-2007 m. nekokybiškai atliktų langų renovavimo darbų?
 3. Dėl kokių priežasčių gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, atsirado A. Zxx firmos „Sxx“ renovuotų langų ir palangių defektai?
 4. Ar „Velux“ konstrukcijos langų rėmų paviršiaus lakavimas galėjo būti priežastimi langų rasojimui?
 5. Ar galėjo senos konstrukcijos langų išorinės varčios užsandarinimas švediškomis lipniomis sandarinimo juostelėmis „P“ profilis būti priežastimi langų sugedimui tiek, kad nebūtų galimybės juos remontuoti?
 6. Į kokią lango varčią: atsidarančią į vidų ar atsidarančią į išorę turėtų būti montuojami stiklo paketai?
 7. Kokio tipo langai buvo sumontuoti gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, ir gyvenamajame name, unikalus Nr. XXX, esančiuose adresu Jxx 80, Vilnius, kuriuos restauravo A. Zxx firma „Sxx“?
 8. Dėl kokių priežasčių galėjo supūti (sutrūnyti) 24 langų išorinės langų varčios, kurios tapo netinkamos remontuoti?
 9. Ar gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, statybos konstrukciniai trūkumai galėjo turėti įtakos langų išorinių varčių supuvimui (sutrūnijimui)?
 10. Ar gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, langai buvo restauruojami pažeidžiant statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“?
 11. Ar gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, vidaus patalpose pelėsio susidarymui, langų rasojimui turėjo įtaką pirties, neizoliuotos nuo kitų namo patalpų, eksploatavimas? Ar šių neigiamų reiškinių atsiradimą įtakojo netinkamas gyvenamųjų patalpų eksploatavimas?
 12. Kokie galimi gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, konstrukciniai trūkumai galėjo lemti pelėsio susidarymą, drėgmės ant vidinės langų stiklų ir rėmų dalies formavimąsi?
 13. Ar vykdant gyvenamųjų namų, unikalus Nr. XXX, ir unikalus Nr. XXX, esančių adresu Jxx 80, Vilnius, langų restauravimo darbus buvo pažeisti statybos techniniai reglamentai? Jei taip, tai kurie?