doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo langai

Klausimai:

  1. Ar langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, kokybė atitinka byloje esančioje UAB „Rxx“ 2006 m. užsakovui A. Vxx išduotoje atitikties deklaracijoje Nr. XXX deklaruojamus rodiklius bei tokio pobūdžio statybos produktams (mediniams langams, balkono bei lauko durims) galiojančius teisės aktų reikalavimus?
  2. Kokie pažeidimai/pakenkimai/defektai yra atsiradę langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, mediniuose rėmuose?
  3. Kokios priežastys sąlygojo langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, ar dalies jų (nurodykite, kurių konkrečiai) atsiradimą?
  4. Ar langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, mediniai rėmai yra tinkamai paruošti dažymui bei nudažyti ir ar toks paruošimas bei nudažymas yra pakankamas apsaugoti medinius rėmus nuo vandens, drėgmės, saulės ir kitų klimatinių sąlygų išorinio ir vidinio neigiamo poveikio?
  5. Kokias medžiagas UAB „Rxx“ naudojo langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, gamybai? Ar šios medžiagos yra tinkamos?
  6. Ar langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, ar dalies jų (nurodykite, kurių konkrečiai) atsiradimą sąlygojo netinkamas/nepakankamas padengimas apsauginiais sluoksniais/dažais?
  7. Ar gyvenamasis namas adresu Sxx g. 2, Vilnius pastatytas su defektais, kurie sąlygojo langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, ar dalies jų (nurodykite, kurių konkrečiai) atsiradimą? Nurodykite konkrečiai, koks priežastinis ryšys yra tarp tokių gyvenamojo namo statybos defektų, jeigu jie yra, iš vienos pusės, ir langų ir balkono bei lauko durų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medinių rėmų pažeidimų/pakenkimų/defektų, paminėtų šio klausimyno 2 punkte, iš kitos pusės?
  8. Ar langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, uždarymo detalės anodavosi? Kodėl anodavosi langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, uždarymo detalės?
  9. Kodėl langų, sumontuotų gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, medis pajuodavęs iš vidaus?
  10. Ar langai, sumontuoti gyvenamajame name adresu Sxx g. 2, Vilnius, drėksta iš vidaus? Kokia medinių langų, esančių pastate Sxx g. 2, Vilnius, drėkimo iš vidaus priežastis?