doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Utenos rajono apylinkės teismas

Ojektas: Melioracijos statiniai

Klausimai:

  1. Kokius darbus privalėjo atlikti AB „Uxx“ pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492 objekte „Utenos rajono Bxx ir Jxx kadastrinių vietovių griovių, jų statinių ir Sxx užtvankos rekonstrukcija“?
  2. Ar užpildyti 2006 m. rugsėjo-lapkričio mėn. laikotarpio atliktų darbų aktai pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492 atitinka 2006-06-11 darbų sutarties Nr. S1-492 ir teisės aktų keliamiems reikalavimams, įvertinant palyginamuoju būdu atliktų darbų aktus laikomus AB „Uxx“ ir Utenos rajono savivaldybės administracijoje?
  3. Ar AB „Uxx“ tinkamai įvykdė darbus pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492?
  4. Ar užsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos faktiškai sumokėtas atlyginimas atitinka įvykdytų darbų kiekiui pagal 2006-06-22 melioracijos darbų sutartį Nr. S1-492?