doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos Apeliacinis Teismas

Ojektas: Visuomeninio pastato šildymo ir kondicionavimo sistema

Klausimai:

  1. Ar objekte adresu Vxx g. 55, Trakai, atlikti 2007 m. liepos 13 d. atliktų darbų akte Nr. A-070731-02 užfiksuoti ir 2007 m. liepos 31 d. akte „Administracinio pastato ir viešbučio Vxx g. 55, Trakai, papildomi darbai/šildymas/vėdinimas kondicionavimas“ specifikuoti darbai bei sumontuoti įrenginiai?
  2. Nustačius, kad sumontuoti kiti nei akte Nr. A-070731-02 įrengimai ir atlikti darbai, kokia faktiškai esamų įrenginių ir jų montavimo darbų sąmatinė vertė, taip pat jų faktinė vertė?