doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Butai Vilniuje (užliejimas)

Klausimai:

 1. Ar butas, esantis XXX, Vilniuje, unikalus Nr. YYY, nuo 2006-03-17 šešių mėnesių laikotarpyje buvo nuolat užliejamas dėl neteisėtų statybų, atliekamų ant gyvenamojo namo, esančio XXX pr. 121, Vilniuje, stogo virš buto, esančio XXX pr. 1XX-X1, Vilniuje, kurių metu buvo savavališkai pastatytas priestatas su laiptais ir durimis išėjimui ant stogo iš buto, esančio Laisvės pr. 121-59, Vilniuje bei neteisėtai įrengta poilsiavietė su medinėmis grotomis ir medine tvora?
 2. Ar neteisėtų statybų metu buvo panaikintas stogo nuolydis, dėl ko vanduo nuo stogo prasiskverbė pro pastato perdengimus?
 3. Ar neteisėtų statybų metu buvo pažeista pastato stogo izoliacija bei lietaus nutekėjimo sistema?
 4. Ar namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo konstrukcijos ypatumai (pvz. sniego surinkėjai) galėjo lemti ieškovo buto, esančio XXX pr. XX1-X1, Vilniuje, užpylimą? Jei taip, tai kokia dalimi?
 5. Ar ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo yra sumontuoti papildomi statiniai (priestatas su laiptais ir durimis išėjimui, įrengta poilsiavietė, medinė tvora ir kt.)? Ar jie turėjo įtakos ieškovo buto, esančio Laisvės pr. XX1-X1, Vilniuje, užpylimui? Jei taip, tai kokia dalimi?
 6. Kokia buvo buto, esančio XXX pr. XX1-X1, Vilniuje, 2006-03-17 įvykusio užpylimo pagrindinė priežastis?
 7. Ar dėl akivaizdžiai matomo statybų broko (suskilę vidaus ir išorės sienos) galėjo pasislinkti perdengimo plokštės, atsirasti plyšių, pro kuriuos skverbtųsi drėgmė?
 8. Ar pagal išorinį vaizdą (stogo dangos spalvą) galima nustatyti ar statybos ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo buvo vykdomos vėliau nei paties gyvenamojo namo statybos?
 9. Ar pagal išorinį vaizdą galima matyti, kur nuo namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo buvo nuplėšta stogo danga, panaikintas stogo nuolydis bei stogas išklijuotas plytelėmis?
 10. Ar gali skverbtis drėgmė per kitų gyventojų ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo įrengtus kaminus, duris į sniego surinkėją, per kondicionavimo sistemą, pritvirtintą prie išorinės sienos?
 11. Ar vanduo gali užlieti butus per sniego surinkėją, pastatytą ant namo, esančio XXX pr. XX1, Vilniuje, stogo, esant smarkiai liūčiai arba užsikimšus nuotekų vamzdžiui?