doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos Apeliacinis Teismas

Ojektas: Parduotuvė Panevėžyje (po gaisro)

Klausimai:

  1. Kokia yra nekilnojamojo turto – pastatų, esančių Panevėžyje, XXX gatvėje Nr. X, priklausančių nuosavybės teise UAB „XXX“ ir apdraustų jos naudai uždaroje akcinėje bendrovėje „XXX“ pagal Įmonių ir organizacijų draudimo liudijimą Nr. xxx nauja atkuriamąja verte 840 000 Lt sumai, remonto darbų, atliktų po 2005 m. XXX mėn X d. įvykusio gaisro, kaina?