doc
Labiausiai nesuvokiama pasaulyje yra tai, kad tas pasaulis yra suvokiamas.
Albertas Einsteinas
 
TEISMO EKSPERTIZĖS:
  • Statinio ekspertizės
  • Statinio projekto ekspertizė
  • Detaliųjų planų ekspertizės
  • Specialiųjų planų ekspertizės
  • Kitos ekspertizės, kurioms reikalingos specialiosios statybos inžinerijos žinios
KITOS PASLAUGOS

Teismo ekspertizės yra pagrindinė veiklos kryptis. Pagal sutartis su klientais taip pat teikiamos paslaugos:
  • Ikiteisminės ekspertizės
  • Seminarai statybos teisės klausimais
  • Konsultacijos
  • Kitos paslaugos susijusios su statyba (dokumentų rengimas ir ekspertizė, statybos auditas, taikinimas)